Évforduló
2024. June 05.

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 104. évfordulójára emlékeztek Oroszlányban.

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség által szervezett esemény a borongós időjárás miatt a művelődési ház színháztermében kezdődött az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar indulóival, majd a Himnusz közös eléneklésével.

Ezt követően Lazók Zoltán polgármester a következő gondolatokat mondta: „Nincs ember a világon, aki ne tartozna egyidejűleg embertársainak egy szűkebb vagy tágabb köréhez: családhoz, települési közösséghez, régióhoz, országhoz, nemzethez, és persze az emberiség nagy közösségéhez. Innen az évezredes tapasztalat, hogy összetartozni jó. Mi, magyarok is egyszerre tartozunk szűkebb és tágabb közösségekhez. Azokon az országokon belül, amelyekben élünk, vannak kisebb vagy nagyobb közösségeink: az erdélyi magyarság, a felvidéki magyarság, a Muravidékiek, a kárpátaljaiak, a délvidékiek, az őrvidékiek, vagy éppen a magyarországiak. Egy közösség, egy nemzet vagyunk, összetartozunk! 2010 óta erre emlékezünk minden június 4-én. 104 éve annak, hogy államhatárokkal választottak el minket egymástól magyarországiakat és a mai hét szomszédunk területén élő kisebb-nagyobb közösségeket. Összetartozásunk azonban kiállta a próbát: 104 év után is szeretünk együtt lenni, büszkék vagyunk egymásra, egymás teljesítményére, és aggódunk egymásért a megpróbáltatások közepette”.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elsőként gróf Apponyi Albert trianoni beszédéből idézett, majd így folytatta:”A trianoni békediktátum egy háborúval terhelt Európa „urainak” bosszúja volt a magyar nemzeten. A háborúban a nemzet elveszített apákat, fiúkat, s általuk több nemzedéknyi magyart. Trianon, ahol a vádlók maguk is bűnösök, a vádlott pedig egy megtépázott nemzet volt. Egy nemzet, amit meggyilkolni terveztek, megcsonkíttatott és megtiportatott. Ez a trianoni tragédia! Ma azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk, és legfőképp emlékeztessünk”.

A trianoni döntés következtében elszakított Felvidék képviseletében Dr. Petheő Attila, a Selye János Egyetem egyháztörténésze, a CSEMADOK komáromi járási elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

„Nagyon érdekes helyzetben vagyok itt, mint történelemtanár, aki külföldiként hazajár Oroszlányba…”.- mondta a szónok, majd személyes útra terelve gondolatait – bemutatva dédszülei, nagyszülei, szülei és saját életútját – kifejtette, hogy egy Felvidéken született és ott élő magyarnak mit jelent az összetartozás, mit jelent maga Trianon.

A rendezvény kulturális programmal folytatódott, mely során Varga Miklós, eMeRTon-, és Máté Péter-díjas énekes műsorát halhatták a jelenlévők, majd az esemény a Trianon Emlékhelyen koszorúzással zárult.Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek