Beruházások

Beruházások 2015-ben

 • Május
  Tavasz óta folyamatosan történik a Bányászati Múzeum attrakciófejlesztése, amihez egymilliós támogatással járult hozzá az önkormányzat

 • Június
  Az önkormányzat a KEOP pályázati konstrukcióból több mint 27 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a szociális szolgálat két telephelyének napelemmel való ellátására, amiket júniusban fel is szereltek az épületekre

 • Június
  Egymilliárdos beruházást követően ünnepélyes keretek között adták át az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. telephelyén az erőművet és a várost összekötő, föld alá helyezett új távhővezetéket. Ez Oroszlány történetében az egy adott célra megszerezhető legnagyobb támogatás volt

 • Július
  Befejeződött a Krajnyik Akác András Sportcsarnok I. üteme beruházás költsége 101 millió Ft volt, amelynek anyagi fedezetét a 71 milliós Tao. támogatás és a 30 milliós önkormányzati önerő jelentette. Műszaki tartalmában megtörténtek a közműkiváltások, a parkoló építés, a tűzi víz-csapadékvíz tároló telepítése, a trafó áthelyezés, a sportcsarnok meglévő épületének három oldali homlokzat-hőszigetelése, a lapos tető víz- és hőszigetelése, továbbá nyílászárócsere, és a szakemberek előkészítették a terepet az új csarnokrész munkáinak megkezdéséhez

 • Július
  19 millió forintba került az új gyáregységhez vezető BorgWarner út. Ezen a helyszínen az üzem felavatásáig még kialakításra kerül 10 millió forintból egy kétállásos buszmegálló is

 • Augusztus
  Megtörtént a sok bosszúságot okozó önbeálló szennyvízakna fedlapok cseréje 2,2 millió forintból a Rákóczi úton, illetve több százezer forintba került a Kertekalja-patakmedrének, valamint átereszének teljes tisztítása mely már hosszú évek óta váratott magára

 • Augusztus
  Tízmillió forintot fordított az önkormányzat a külterületi utak stabilizálására, illetve a bokodi tó megközelíthetőségének javítására

 • Augusztus
  25 millió forintot költött az önkormányzat a Malomsori óvoda felújítására, és még 2 milliót a teljes elektromos rendszer cseréjére, míg az udvari részen 4,5 millióból alakították ki az új csapadékvíz elvezető rendszert és a teraszt. A több mint 80 cserélt nyílászáró három rétegű és gáztöltésű

 • Szeptember
  A képviselő-testület 17 millió forintot szavazott meg a volt Eötvös iskola halaszthatatlan belső munkálatainak elvégzésére. A salétromos falak vakolását, festését, különböző közműjavításokat, nyílászárók cseréjét, lépcsőjavításokat végeztek el többek között a szakemberek.

 • Szeptember
  Három városi helyszínen üzembe helyezték azokat a szerkezeteket (ivócsapokat), amik képesek minden magyarországi tűzcsapot ivókúttá alakítani. A beruházás értéke mintegy 400 ezer forint.
  Helyszínek: 1. Gárdonyi sportcentrum, extrém pálya, 2. Bányászklub mögötti parkolók, 3. a Táncsics és Fürst utca sarka.

 • Szeptember
  Húszmillió forintba került az uszoda felújítása. A feladatok építész szakipari és gépészeti beavatkozásokat tartalmaztak. Az építész szakipari munkák keretében sor került többek között a vizesblokkok, és a medencetér festésére, a medencetéri fugázások javítására, az öltözőpadok felújítására, a hidegburkolatok, lépcsők javítására, világításkorszerűsítésre, szaunafelújításra. A gépészeti felújítások a vízgépészetet, a távhőrendszert, és a légtechnikát érintették elsősorban.

 • Október
  A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. augusztus 10-től a Mindszenti út Mester utcai kereszteződés-Bokodi úti vasúti átjáró közötti szakaszán szennycsatorna gerincvezeték rekonstrukciós munkálatokat végzett. A beruházás első ütemének értéke 70 millió forint.

 • November
  27 millió forintba került az az önkormányzati beruházás, aminek keretében megvalósult a volt Eötvös iskola tetőfelújítása.

 • November
  Közel 200 folyóméter hosszúságban került sor a rézsű szakaszos megerősítésére a garázssor felőli oldalon és a kis szigettel szemben a Malom-tónál. A beruházás költsége 3,5 millió forint volt.

 • December
  Összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el Oroszlány Város Önkormányzata a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. című projektje keretében. Az új Szolgáltató Városközpont (volt Arany János Iskola) épületének felújítással eddig nem érintett részein 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be, a korábban már cseréltekhez hasonlóan szürke színben, így az épület új arculata megőrizte egységességét. Szolgáltató Városközpont épületének bruttó kivitelezési költsége 89,2 millió forint volt.

 • December
  Összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el Oroszlány Város Önkormányzata a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. című projektje keretében. Az Oroszlányi Közösségi Színtér épületének eddig felújítással nem érintett részein cserélték ki a nyílászárókat és megtörtént a homlokzat, valamint a tetőfödém hőszigetelése is. A projekt keretében fokozottan energiatakarékos, 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be. A Közösségi Színtér épületének teljes bruttó kivitelezési költsége 93,9 millió forint volt. Oroszlány Város Önkormányzata a két projekt megvalósításához 42,9 millió Ft önerőt biztosított. A beruházások az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.

Beruházások 2016-ban

 • Január
  Az OKÖ Zrt-től bérelt 120 négyzetméteres, Táncsics úti ökölvívó edzőterem közel 6,5 millió forint önkormányzati támogatásból készült el. A beruházás része 2,3 millió forintért egy 6x6 méteres, nemzetközi versenyekre is alkalmas mobil küzdőtér, melyből Magyarországon összesen tizenkét darab található.

 • Április
  A KEOP keretében 171,5 milliós fejlesztésre került sor a Hamvas Béla Gimnáziumban, ahol teljes energiakorszerűsítés valósult meg a KLIK-el együttműködve. Az önkormányzat 12 millió forinttal támogatta a projektet.

 • Május
  200 millió forintos saját erős beruházás keretében elkészült a posta mögötti terület komplex rehabilitációja. Megújultak az utak, parkolók, járdák, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés, új utcabútorok, játszóeszközök kerültek telepítésre.

 • Június
  Elkészült a Wescasthoz vezető közel 400 méter hosszú járdaszakasz. Itt az autóbusz megállóhelyek, autóbusz öblök és utasváró felépítmények, valamint a gyalogos járda kialakításával párhuzamosan valósult meg a földben húzódó 35 kV-os nagyfeszültségű kábelek védelembe helyezése, valamint a közvilágítási vezetékek áthelyezése. A beruházás összértéke 30 millió forint.

 • Június
  Murvás kátyúzással és a tartósságot szolgáló hengereléssel újult meg 3 millió forintból a temetőtől az Oroszlányi Bányászati Múzeumhoz vezető, szilárd burkolat nélküli útszakasz.

 • Június
  Bruttó 34 millióba került a volt Arany iskola tetőfelújítása, amit a homlokzat garanciális javítása, és színezése követett. Az épületet díszítő címer restaurálása szintén megtörtént.

 • Június
  Befejeződött az uszoda előtti közvilágítási projekt. A korszerű LED-es kandeláber fényforrások 6 millió forintba kerültek.

 • Július
  27 milliós beruházás keretében újult meg teljesen a műszaki középiskola csapadékvíz és szennyvízelvezető rendszere.

 • Július
  Elkészült a Kertekalja-patak új hídja, ami több mint 4 millió forintba került. Az említett beruházás mellett több vízfolyás környezete is rendezetté vált a Komáromi Víziközmű Társulás együttműködésével.

 • Augusztus
  Felavatták a mintegy 1500 főt befogadó, több mint egymilliárd forintba kerülő sportcsarnokot.

 • Október
  Lazók Zoltán polgármester kezdeményezésére közel 1,5 millió forintból megújult az ’56-osok tere. Restaurálásra került az 1996-ban, Frech Ottó által „Az elesettek emlékére” készített tölgyfa emlékmű, valamint a mellette található, 1989-ben állított kopjafa. Ezen túlmenően a terület rekultivációjára szintén elkészült, és megújult a kőtalapzaton található emléktábla is.

 • Október
  Bruttó 6,6 millió forintba kerültek Malom-tó feletti gyalogos híd felújítási munkái.

 • November
  Bruttó 273 millió forintba került a Mindszenti úti beruházás, aminek keretében 800 méter hosszú szakaszon elkészült a teljes szennyvízcsatorna csere, kiépítették a járdát, a kétoldali csapadékvíz elvezetést, és új burkolatot kapott a kiszélesített útszakasz.

 • November
  Bruttó 37 millió forintból épült meg a Rákóczi-Takács I. u kereszteződésében az a mini körforgalom, amely a balesetveszélyt hivatott enyhíteni. Az elkészült és a forgalomnak átadott csomópont a meglévő négyágú kereszteződés geometriai kialakítását felhasználva, előregyártott műanyag terelőelemek útburkolatba való rögzítésével készült, sárga/fekete színben.

 • December
  Közel 35 millió forintos beruházás keretében fejeződött be a Malomsori óvoda korábban megkezdett energetikai korszerűsítése. Elkészült a teljeskörű hőszigetelés, elbontásra került a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és tetőtéri összeroskadt hőszigetelés.

Beruházások 2017-ben

 • Május
  Közel másfélmillió forintba került az az emlékműfelújítási program, aminek első üteme májusban fejeződött be. A sort az aradi hősők emlékhelye nyitotta, majd azt követte az ’56-osok tere, a Kossuth szobor, a Fáy András tábla, a József Attila szobor és a Trianoni emlékhely.

 • Május
  32 millió forintos önerős beruházás keretében megkezdődött a Népek barátsága utca-Irinyi J. utca tengelyében lévő területek rehabilitációja. Az első ütemben, az Április utcában került sor a parkolók bővítésére és térkövezésére, a járdák felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, egyes közművek cseréjére került sor.

 • Május
  227 millió forintba került a Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület komplex felújítása. Az önerős beruházás felavatását követően vehetik birtokba a pályázók a bérlakásokat.

 • Július
  Befejeződött a Rosenberg és Táncsics úti 35 millió forintos járdaépítési program.

 • Augusztus
  Tízmillió forint értékű beruházás valósult meg a Bányászati Múzeum területén.

 • Augusztus

  10 millió forintból valósult meg a Kocsedó emlékhely.

  A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

  Támogató:
  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
  • Támogatás összege: 5 millió Ft
  • Oroszlány város önereje: 5 millió Ft

 • Augusztus
  Felavatták a 3 millió forintba kerülő Szent Borbála szobrot.

 • Szeptember
  Önerős beruházás keretében, 19 millió forintból újult meg a volt Arany iskola tornaterme és a kiszolgáló helyiségek, ahol a küzdősportok képviselői leltek otthonra.

 • November
  Elkészült a Rákóczi út-Táncsics M. út-Bánki Donát utca kereszteződésében saját erős beruházásként a körforgalmú csomópont 19,4 millió forintból

Beruházások 2018-ban

 • Április
  bruttó 34 millió forintba került a sporttelep súlyemelőtermének teljes felújítása.

 • Április
  42 millió forintos, önerős beruházás keretében készültek el a Népek barátsága-Irinyi tengely I/a-b ütem (Dózsa György utcai parkolólemez és a Népek barátsága utca, a Dózsa György–Április utcák közötti szakaszon) munkálatai. A kivitelezés során 32 db merőleges és 6 db párhuzamos parkolóállás került kialakításra.

 • Június
  Bruttó 2 millió forintból megújult az Alkotmány utcai játszótér.

 • Július
  30 millió forintnyi eszközfejlesztés valósult meg a bölcsődében.

 • Szeptember
  32 millió forintos beruházással készült el a streetball pálya, amelynek 70%-a TAO-s forrás volt, s ezt egészítette ki az önkormányzat.

 • Szeptember
  Az önkormányzata folytatta a korábbi években megkezdett járdafelújítási programját, a most befejeződött beruházások 22,8 millió forintba kerültek.

 • Szeptember
  31 millió forintba került az Alkotmány út 56. számú ingatlan (a volt falusi óvoda) Meseliget Óvoda céljára történő felújítása.

 • Október
  30 millió forintba került a BorgWarner gyárnál kiépített buszmegálló a hozzátartozó átjáróval

 • Október
  6,8 millió forintból készült el a temető felé vezető járda

 • December
  9,1 millió forintba került a Bánki Donát utcai új, 20 állásos parkolólemez építése, vele párhuzamosan pedig elkészült a Népek barátsága u. - Bánki Donát utcák közötti, már meglévő parkolólemez 41 álláshellyel történő bővítése 24,5 millió forintból.

Beruházások 2019-ben

 • Május
  19 millió forintba került a Tópart lakóparki és a piaci hidak felújítása

 • Május
  9 millió forintból újultak meg a Táncsics utca megsüllyedt csatornafedelei

 • Június
  Befejeződött a Gárdonyi sportcentrum szigetelése és nyílászáró cseréje. A 40 milliós beruházás egyharmada TAO-s támogatásból, a fennmaradó összeg önkormányzati forrásból valósult meg.

 • Július
  A város önerőből valósította meg azt a mintegy 15 milliós beruházást, aminek keretében a Népek barátsága utcában 170 méter hosszban, a Haraszthegyi úton pedig 80 méter hosszban történt meg az utak újra aszfaltozása.

 • Július
  Közel 7 millió forintba került a Népekbarátsága és a Haraszthegyi utcák kritikus részeinek újraaszfaltozása

 • Szeptember
  160 millió forintba került a Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása

Beruházások 2020-ban

 • Április
  A tatabányai Szent Borbála Kórház kezdeményezésére, Oroszlány Város Önkormányzata 2.000.000 Ft-tal támogatott egy koronavírus tesztelésre alkalmas laboratóriumi berendezés megvásárlását, üzemeltetését

 • Április
  Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2020. évi, Önkormányzati Tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatására kiírt pályázatán az oroszlány lánglovagok 3.675.147 Ft támogatásban részesültek

 • Május
  A Széchenyi 2020 program keretében Oroszlány Város Önkormányzata 240 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „ A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól (Oroszlány)” elnevezésű, KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 azonosító számú projekt megvalósítására

 • Május
  Oroszlány Város Önkormányzata a koronavírus járvánnyal szembeni védekezésre 68 millió forintot használt fel

 • Augusztus
  TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számon Oroszlány Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában lévő LÜN Kft. konzorciumot alapítva nyert el 499.980.390 Ft összegű támogatást az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztésére

 • Szeptember
  A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával Oroszlány Város Önkormányzata 280 millió Ft-os támogatást nyert el a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú projekt megvalósításához, mely a helyi Bölcsőde bővítését segíti elő

 • Október
  Két oroszlányi létesítmény fejlesztése is plusz állami támogatásban részesült.
  A József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére fordítható összegét megnövelték 334 millióról 527 millió forintra.
  A TOP-os forrásokat hazai forrással megemelve, a „Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítéséről” szóló 1. prioritáson belül, a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” szakmai cél megvalósítása keretében, 140.227.850 Ft plusz támogatásban részesítette az Oroszlányi Bányászati Múzeum, TOP-1.2.1-15- KO1-2016-00008 számú turisztikai beruházását. Így összesen 640 millió Ft-ból valósulhat meg a nagy volumenű fejlesztés

 • December
  A Belügyminisztérium 2020-ban, a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében nyilvános pályázati felhívást tett közzé, melyen Oroszlány Város Önkormányzata illegális hulladék lerakók felszámolására 6.676.507 Ft támogatást nyert.

 • December
  A központi költségvetésből 100 millió forint támogatást nyert Oroszlány városi központi főzőkonyha kialakítására.

 • December
  Megújult a Táncsics Mihály Óvoda elavult tetőszerkezete. A beruházás önerőből valósult meg, az önkormányzat 34,6 millió forintot költött rá.

Beruházások 2021-ben

 • Február
  Az Eötvös Loránd Szakképző Iskolában felújításra kerültek az öltözők, valamint egy tanműhely. A beruházás költsége meghaladta a 11.000.000 Ft-ot.

 • Május
  A Pons Danubii program keretében elektromos kerékpárkölcsönző kialakítására került sor a Fekete István Sportcentrum mellett.

 • Május
  32.385 000 Ft-ból felújításra került a Kertalja utca Dózsa Gy. u. és Tópart u. közötti szakasza.

 • Május
  Burkolat felújítás történt a Népekbarátsága utca Bánki D. u. és Malom tó közötti szakaszán. A beruházás 6.985.000 Ft-ba került.

 • Május
  16.510.000 Ft-ból megvalósult az Alkotmány út Rákóczi F. u. és 48-as liget közötti szakaszának újra aszfaltozása.

 • Május
  A Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódóan az intézmény előtt kialakításra került 9 darab parkoló és elkészült a járda kiépítése is. A beruházás 15. 047.586 Ft-ba került.

 • Május
  A Bánki D. u. 16-20. közötti szakaszán 28 állásos parkoló és egy multifunkcionális labdapálya kialakítása valósult meg 40.199.583 Ft-ból.

 • Május
  Elkészült az Erőműi-tó keleti partján az a közvilágítás fejlesztési beruházás, melynek során 88 darab új LED lámpatest került telepítésre 8.510.000 Ft értékben, valamint a Jókai M. u. -Bokodi u. kereszteződésében 2 új oszlopon, 2 új lámpatest került kihelyezésre 757.000 Ft költséggel.

 • Május
  Felújításra került a Pénzes patak, illetve a Svandaberg patak feletti gyalogos híd, melyek összköltsége 12.700.000 Ft volt.

 • Július
  Felújításra került a Závory Zoltán utca az Alkotmány út és a Káposztás dűlő között. A beruházás összege 40.640.000 Ft volt.

 • Július
  22.860.000 Ft-ból megvalósult a Várdomb utca felújítása a Várdomb köz és a Závory Z. u. közötti szakaszon.

 • Július
  A Népekbarátsága u. 37. szám mellett 9 darab térkő burkolattal ellátott parkoló épült, melynek költsége 6.346.279 Ft volt.

 • Július
  Megújult a Haraszthegyi u. KFMKK és katolikus templom közötti útszakasza, továbbá felújításra került a templom előtti járda és parkoló. A beruházás 28.176.000 Ft-ba került.

 • Július
  A József Attila Általános Iskola környezetében 17 állásos parkoló került kialakításra 13.685.365 Ft értékben.

 • Július
  121.881.000 Ft-ból teljes hosszában megvalósult a Fürst S. u. - Petőfi S. u. és Rákóczi F. u. kereszteződés közötti szakaszának – útburkolat és járdafelújítása.

 • Július
  3,6 millió Ft-ból megvalósult a református templom tetőszerkezetének cseréje és megújult a külső homlokzat is. A beruházáshoz Oroszlány Város Önkormányzata 700.000 Ft támogatással járult hozzá.

 • Augusztus
  A Bányászati Múzeumban átadásra került a gyerekek számára kialakított Bányász Tematikus Élménypark. A beruház 6.597.650 Ft-ba került.

 • Augusztus
  Elkészültek a Meseliget Óvoda tető felújítási és előtető építésének komplett kivitelezési munkálatai, melynek összege 20.962.000 Ft volt.

 • Szeptember
  Megvalósult a Fürst S. u. – Rákóczi F. u. és Vasút u., illetve Irinyi J. u. szakaszának – közútfejlesztése, valamint a kapcsolódó járdaburkolatok felújítása. A munkálatok 69.098.408 Ft-ba kerültek.

 • Szeptember
  64.770.000 Ft összegből megvalósult a Népekbarátsága u. 41-57. közötti belső utak és parkolók burkolatainak újjáépítése.

 • Szeptember
  Átadásra került a CULTPLAY tematikus játszópark a Haraszthegyen, melynek összköltsége 86.580. 000 Ft volt.

 • Október
  Közel 7.000.000 Ft-ból, több mint 160 méter hosszban – parkrendezéssel, faültetéssel együtt - megújult a Városi Piac mellett lévő járdaszakasz.

 • November
  Átadásra került a József Attila Általános Iskola új épületrésze, melynek köszönhetően az intézmény új tantermekkel, szertárakkal és egy balett teremmel gazdagodott. A projekt 527.457.357 Ft támogatási forrásból valósult meg.

Beruházások 2022-ben

 • Január
  Személyfelvonó lift, valamint egy akadálymentes vizes blokk komplett kialakítására került sor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A fejlesztés 43 millió forintba került, mely az Önkormányzat által felvett Beruházási és Fejlesztési Hitelkeretből valósult meg.

 • Február
  4,5 millió forint ráfordítással új olvasóterem és helytörténeti kutatószoba került kialakításra a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ könyvtár részlegében.

 • Február
  Elkészült a Fürst Sándor utca 26-30. mögötti zúzottköves parkoló csapadékvíz elvezetése, aszfaltozása, melynek összköltsége 23.000.000 Ft volt.

 • Március
  11.500.000 Ft-ból megvalósult az Erdész utcai csapadékvíz elvezetés fejlesztése.

 • Március
  34.000.000 Ft-ból megvalósult a Takács Imre utca 37-43. előtti szakasz járda és közút építése.

 • Március
  Elkészült a Népekbarátsága utca 35-57. előtti járdaszakaszok felújítása, melyek összege 17.588.560 Ft volt.

 • Március
  Útfelújítás történt az Alkotmány út Kossuth Lajos utca – Závory Zoltán utca közötti szakaszán. A beruházás 43.000.000 Ft-ba került.

 • Március
  21.000.000 Ft-ból elkészült a Várdomb utca Várdomb köz - Ó-Takács utca közötti szakaszának útfelújítása.

 • Március
  59.000.000 Ft-ból megvalósult a Takács Imre utca Rákóczi Ferenc út - Majki utca közötti szakaszának útfelújítása.

 • Március
  Megvalósult a Hunyadi János utca Gárdonyi Géza utca – Petőfi Sándor utca közötti szakaszának közútfejlesztése. A munkálatok 37.400.000 Ft-ba kerültek.

 • Április
  49.500.000 Ft összegből elkészült a Bánki Donát utca Rákóczi Ferenc út - Dózsa György utca közötti szakaszának útfelújítása.

 • Szeptember
  500 millió forintos TOP-os, továbbá 140 millió forintos kormányzati támogatásból megújult az Oroszlányi Bányászati Múzeum. A majki kiállítóhelyen a múzeumi funkciók fejlesztése mellett helytörténeti jelentőségű dokumentumok, tárlati anyagok prezentálása is megvalósult, rendezvényépület és rendezvénytér, valamint az ezeket kiszolgálni képes infrastruktúra kialakítása is megtörtént.

 • Október
  24 millió forint pályázati összegből, valamint magánszemélyek anyagi támogatásából megvalósult a Szent József kápolna rekonstrukciója. Megújult a tetőszerkezet, bővült a villamoshálózat, az épületbe bevezetésre került a víz, mellyel párhuzamosan kialakításra került egy fürdőszoba. A melléképület új padlózatot kapott, az udvar felöli oldalra pedig fedett terasz készült.

 • Október
  Felújításra került a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház udvara. Elbontották a leromlott állapotú pince építményt, helyreállították és megerősítették a szomszédos ingatlan felőli oldalon található támfalat, továbbá elkészült az udvar mintegy 250 m2 nagyságú területének térburkolat cseréjére, csapadékvíz elvezetése. A projekt a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a Városi Civil Alap pályázatainak köszönhetően közel 18,5 millió forintból valósult meg.

Beruházások 2023-ban

 • Március
  Március 20-ától ismét birtokba vehették kicsik és nagyok a megszépült borbálai játszóteret, amelynek fejlesztése a „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című projekt keretében valósult meg, több más fejlesztéssel együtt.

 • Április
  Oroszlány Város Önkormányzata beruházási hitelkeret forrásból újította fel a Havasi Márton utca – Óvoda köz útszakaszt. A kivitelezés bruttó 77.978.000Ft összegbe került.

 • Május
  Oroszlány Város Önkormányzata 299.999.000 Ft-os támogatást nyert el a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához, melyet mintegy 300 millió Ft önerővel egészítette ki. A projekt keretében megújult a Petőfi udvar 4-5.bérlakástömb, a Petőfi Sándor utca 7. földszinti bérlakás, a Fürst Sándor és Irinyi János utcák szakaszai, ahol buszmegálló felépítmények is kialakításra kerültek. Három ponton is bővült a városi kamerarendszer, a Móricz Zsigmond u. 4. számú épületben egy szociális bérlakás, valamint egy szolgálati lakás került kialakításra, továbbá az épület teljes körű energetikai fejlesztése, tetőcseréje és a nyílászárók cseréje is megvalósult. A Szeptember 6. utcai játszótéren az új eszközök mellett a labdapálya aszfalt burkolatot és palánkrendszert kapott.

 • Június
  A Cultplay projekttel kapcsolatosan elkészült a Haraszthegyi tematikus játszópark melletti KRESZ-pálya és rendezvénytér.

 • Július
  A Kormány térségünkben és városunkban is elindította a mintegy 50 évvel ezelőtt megépült regionális ivóvízrendszer azbesztcementből készült gerincvezetékeinek cseréjét. A 40 milliárd forintot meghaladó beruházás keretében új vezetékrendszert és vízaknákat kapott többek között az Oroszlány-Tatabánya közötti szakasz.

 • Július
  A Mindszenti úton megkezdte működését a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Európa Uniós és hazai forrásból, a KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósult hulladékudvar.

 • Szeptember
  Nagy teljesítményű légkondicionálót kapott a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 1,5 millió forint értékben. A kiállító teremben felszerelt klímaberendezés vásárlását és felszerelését 9 önkormányzati képviselő, valamint Lazók Zoltán polgármester támogatta a szabadon felhasználható képviselői keretéből.

 • Október
  Több helyszínen megújultak Oroszlányban az útfelületek a „Városi utak, járdák, parkolók fejlesztése 2023. évi program” keretében. Így a Mészáros Lajos és Rosenberg utcák közötti garázssor megközelítését szolgáló korábbi földút, ahol a bekötő út szilárd burkolatot kapott és egy kisebb csapadékvíz szikkasztó terület is kiépítésre került. Szintén szilárd burkolatú, aszfaltozott parkoló létesült a Táncsics udvar 3-14. és 15-26. számú társasházak környezetében a murvás parkolók helyett, valamint aszfaltozott borítást kapott a Petőfi Sándor utcában található járdafelület is.

 • Október
  Az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. a KEHOP-5.1.2-17-2021-00007 projekt keretében 15 darab naperőművet helyezett üzembe Oroszlány külterületén.

 • November
  Oroszlány Város Önkormányzata és a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. mintegy 640.208.240 Ft összegű, európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert el a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számú projekt megvalósításához, melynek keretében az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztése valósult meg.

 • November
  Oroszlány Város Önkormányzata 280 millió Ft összegű támogatást nyert el a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú projekt – Bölcsőde fejlesztés- megvalósításához, melyhez 2023-ban 16.530.580 Ft többlettámogatást kapott. A fejlesztés kiegészítéseként a város saját forrásból rendezte a bölcsőde környezetét. Közlekedési útvonalak, gyalogos felületek, parkolók és azok vízelvezetésének fejlesztésére mintegy 80 millió Ft összegű beruházást valósított meg.

 • December
  84.340.000 Ft értékben megvalósult az Idősek Gondozóháza intézmény épületének külső átalakítása, tetőcseréje, energetikai korszerűsítése.

Beruházások 2024-ben

 • Február
  73 millió forint TAO-ból, és 17 millió forint önkormányzati támogatásból megvalósult a Chudik Lajos Sporttelepen lévő élőfüves centerpálya talaj és gyepcseréje.

Önkormányzat
2024. June 14.
Hajrá Magyarok!

Oroszlány Város Önkormányzatának támogatásával, a közösségi élmény érdekében, a labdarúgó EB időpontjára június 14. - július 14. között SZURKOLÓI ZÓNA - sátor és LED fal – lett kialakítva az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal épülete mögötti parkolóban.

Sport
2024. June 14.
Oroszlány Clasico

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezték meg az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola között a Vándor kupát.

Mozaik
2024. June 14.
Módosul a vasúti menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja utasait, hogy 2024. június 21-től június 27-ig a Budaörs - Biatorbágy állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Tatabánya – Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Hír
2024. June 13.
Lezárták a tanévet

A tanév utolsó foglalkozását tartották szerda délelőtt a Digitális Tudásközpontban.

Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek