Önkormányzat
2024. March 01.

Tizenhárom napirendet tárgyaltak

Február 29-én tartotta meg munkaterv szerinti ülését az oroszlányi képviselő-testület.

Az esemény nyitányaként az újraalakult Oroszlányi Ifjúsági Önkormányzat tagjai tettek ünnepélyes esküt, majd Lazók Zoltán polgármester előterjesztésében tizenhárom napirend került elfogadásra.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd a 2023. évi költségvetést módosították a városatyák.

Ezt követően támogatták Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervét, a Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv 2024-2029-es időszakra történő megújítását, elfogadták a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Döntést hoztak Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról, a 2024/2025 évi óvodai körzethatárokról, továbbá módosították az óvodák működtetési feladatainak ellátását.

A folytatásban Településrendezési Tervvel és önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntéseket hoztak, majd jóváhagyták Oroszlány város közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazatát érintő, 2024. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítását.

Hatályon kívül helyezték a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet egyes pontjait, elfogadták a polgármester 2024. évi időarányos szabadságolási ütemtervét, végül a kérdések, interpellációk napirenddel zárult az ülés.

A részletes előterjesztések itt olvashatók: Testületi ülések


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek