Hír
2023. October 03.

Tájékoztató az Oroszlányi Ipari Park létszám és árbevétel alakulásáról

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. - mint az Ipari Park üzemeltetője - által készített tájékoztató szerint a közel 134,6 hektáros Ipari Parkban 2022. év végén 24 vállalkozás végzett termelő, szolgáltató tevékenységet és ezáltal 3.764 munkavállalónak biztosítottak munkalehetőséget.

Az Ipari Parkban foglalkoztatottak létszáma 2018. évben érte el a csúcsot, akkor 4.505 főt foglalkoztattak az itt működő vállalkozások. 2019-ben városunkban is érzékelhetővé vált, elsősorban az autóipari beszállítók körében tapasztalható nemzetközi trend, amely stagnálást majd recessziót jelentett.

Ez legszembetűnőbben az Ipari Park egykori vezető vállalkozásának a Wescast Autóipari Zrt. létszámváltozásában mutatkozott meg: a cég csúcsidőszakában, 2017-ben 1.115 fő saját munkavállalót foglalkoztatott, jelenleg 188 főt. A gazdasági nehézséget csak fokozta a Covid-19 világjárvány. A Wescast esetében 2019. április és 2023. június közötti időszakban 736 fővel csökkent az alkalmazotti létszám.

A Wescast Hungary Zrt. és a Miskolci Egyetem által alkotott konzorcium 498,77 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból 2025. február végéig megvalósuló K+F projekt során fejlesztett termékcsalád (fékrendszerekhez használt öntöttvas anyagok minőségének mechanikai fejlesztése) hozzájárulhat az évek óta tartó létszámcsökkentés megállításához.

Az autóipari visszaesés és a Covid-19 miatt 2018-tól 669 fővel csökkent a dolgozók száma az Ipari Parkban. 2021. évben a járvány okozta átmeneti „enyhülés”, illetve az egyes cégeknél állami támogatással megvalósult fejlesztések és munkahelymegőrzések miatt átmenetileg emelkedett a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest. Az Ipari Park létszámhelyzetét elsősorban az itt működő multinacionális nagy vállalatok létszámmozgásai határozzák meg.

A BorgWarner Oroszlány Kft. létszáma az átmeneti emelkedést követően „visszaállt” a 2020. évi „covidos” alkalmazott létszámra, 953 főt foglalkoztatnak. A létszám racionalizáláshoz hozzájárult a cégnél megvalósított hatékonyságjavító beruházások, fejlesztések, automatizálások is, valamint a cég termékportfóliója több „kifutó” terméket is tartalmaz.

A BorgWarner Oroszlány Kft. negatív létszámmozgását „ellensúlyozta” a BorgWarner-csoport másik cégénél, a BorgWarner Hungary Kft.-nél tapasztalható létszámnövekedés. A BorgWarner Hungary Kft.-nél végrehajtott beruházások, fejlesztések következtében az elmúlt 2,5 évben megduplázta alkalmazotti létszámát, mely 2021 októberében 352, 2023 júniusában 710 fő volt.

A Veolia Water-nál 2021.szeptember és 2022. november között 195 fővel bővült a létszám, a bővítéseket követően jelenleg 1.240 fős alkalmazotti létszámával a Veolia Water lett az Ipari Park legnagyobb foglalkoztatója. Az ipari park munkavállalóinak száma 2023. június hónap végén 3.836 fő volt. További jelentősebb létszámfelvételről jelenleg nincs információnk.

Az itt működő kis- és középvállalkozások esetleges létszám növekedése jelentős mértékben nem fogja tudni megváltoztatni az alkalmazottak számát. Jelentősebb létszámnövekedésre új befektető esetleges megjelenésével és az itt működő közép- és nagyvállalatok újabb beruházásai esetén lehet tervezni a következő években.

A cégek nettó árbevételének növekedése dinamikus, és egyre gyorsuló dinamikájú volt az Ipari Park létrejötte óta. Az 1997-es indulást követően 11 év kellett a 100 milliárd Ft/év nettó árbevétel eléréséhez, ennek megduplázásához, a 200 milliárd Ft/év eléréséhez már csak 6 évre volt szükség, a 300 milliárd Ft/év árbevételhez pedig már csak 3 év kellett.

Ez a növekedés megtorpant 2019. évben, elsősorban az exportorientált húzóágazatok, mint az autóipar negatív világpiaci trendjei és növekedésének visszaesése miatt. Az autóipari nehézségek mellett 2020. évben „berobbanó” Covid-19 világjárvány (átmeneti gyárbezárások, termelés szüneteltetése) csak fokozta a gazdasági nehézségeket, amely következtében 11-12%-kal csökkent az előző évhez képest a cégek nettó árbevétele.

2021. évben a világjárvány enyhülése, a termelés újraindítása, illetve a válság, veszélyhelyzet menedzselésére megtett intézkedések miatt minimális, 4-5 %-os bevétel növekedés volt tapasztalható Oroszlányban is. A 2022-ben kezdődő orosz - ukrán háború ismételten erős hatással volt a gazdasági életre és nehézségeket okozott minden piaci szereplőnek.

Az Ipari Parkban működő vállalkozások nettó árbevétele 2022. évben ismét meghaladta a Covid-19 világjárvány előtt elért 300 milliárd Ft-ot, 376,34 milliárd forint volt. A 40%-os átlagos nettó árbevétel növekedés még a legoptimistább előrejelzéseket is meghaladta.

Pozitív jelenség, hogy az „érzékeny ágazatnak” számító szállítmányozásban működő helyi kisvállalkozások is 41%-kal, 911 millió forinttal tudták nettó bevételüket növelni. A cégvezetők tájékoztatása alapján a növekedés részben a végrehajtott beruházások miatti hatékonyság javulás, részben új partnerek megjelenése, részben a megrendelő felé továbbhárított költségek miatt következett be. Negatívum, hogy a cégek partnereinek többsége nem a helyi ipari parki cégek közül kerülnek ki.

Az Ipari Parkban működő vállalkozások összességében 24.062 millió Ft pozitív eredménnyel zárták a 2022. évet. Az Ipari Park területei gyakorlatilag teljesen kiépültek és betelepültek. Jelenleg nagyobb szabad területek a betelepült cégek és befektetők, magánszemélyek tulajdonában vannak.

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg nincs nagyobb beruházásra alkalmas terület, ezért a 2022 novemberében a TOP PLUSZ1.1.1-21-KO1 - Helyi Gazdaságfejlesztés „Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése” címen benyújtott és támogatásra érdemesnek tartott pályázat sikeres megvalósítása pozitív tendenciákat indíthat el.

Az új iparterület (kb. 35.000 m2) létrehozásával potenciális zöldmezős beruházási területté válhat a Felsőtelep jelentős része, ahol nagyobb helyi igényű beruházók is alkalmas területhez juthatnak. Az Önkormányzat azonban a helyi kis- és középvállalkozások részére is esélyt kíván biztosítani, ezért került a helyi szabályzatokban a 2.500 m2, mint minimális telekméret meghatározásra.

A pályázattal párhuzamosan kiemelten kell kezelni a potenciális befektetők felkutatását, megnyerését a városba történő betelepülés érdekében. Ez alkalmas eszköz lehet a város gazdasági szerkezetének javítására is, mellyel az autóipari függés csökkenthető.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek