Hír
2023. July 27.

Hetek óta zajlik az ivóvíz távvezeték cseréje Oroszlányban

A Kormány térségünkben is elindította a mintegy ötven évvel ezelőtt megépült regionális ivóvízrendszer azbesztcementből készült gerincvezetékeinek cseréjét.

A 40 milliárd forintot meghaladó beruházás keretében új vezetékrendszert és vízaknákat kap a Turul alatti karsztvíztároló, továbbá Tatabánya-Tata, Tatabánya-Oroszlány között, továbbá a Tatabánya-Környe Ipari Park biztonságos vízellátását új gerincvezeték építésével oldják meg.

Ennek munkálatait hetek óta az oroszlányiak is tapasztalják, sőt egyelőre inkább elszenvedik. Szeretnénk, ha tisztán látnának, milyen eszközei vannak az önkormányzatnak, amivel beleszólhat a területén zajló építkezésbe.

Mivel állami beruházásról van szó, az önkormányzat pusztán egy tulajdonosi és egy helyi közútkezelői hozzájárulást adhat ki a vezeték jogi engedélyezési eljárása során. Ezen nyilatkozatokban van lehetőség a munkálatok utáni helyreállításra vonatkozóan is észrevételeket tenni, és a munkálatok végeztével – a tervek szerint 2023. augusztus 31. – amennyiben az önkormányzat nem elégedett az eredménnyel, a műszaki átadás-átvételi eljárást tudja meggátolni mindaddig, amíg a kivitelező vissza nem állítja az eredeti, kivitelezés előtti állapotot.

Az Önkormányzat – a kivitelező SADE-Magyarország Kft. kérelmére – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság e témában született, támogató határozata alapján 2023. március 7-én adta ki a két hozzájárulást, amelyben a helyreállítást illetően az alábbiakat kötötte ki a város közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutak, járdák és parkosított közterületekkel kapcsolatban.

A természeti környezetet, parkokat illetően:
 • Amennyiben a tervezett kivitelezési munkából eredően közterületen fás szárú növény (fa, cserje) kivágása válik szükségessé, arra vonatkozóan fakivágási engedély iránti kérelmet kell benyújtani. A kivitelező ezt folyamatosan egyezteti a hivatal szakembereivel, amelyekre a fakivágási engedélyt és pótlási kötelezettséget a jegyző egy döntésben írja elő.
 • A kivitelezési tevékenység befejezését követően a kérelmező köteles gondoskodni az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok eredeti állapotba történő helyreállításáról. Az esetlegesen okozott, valamint helyre nem állított kárért pedig kártérítési felelősséggel tartozik.
 • A munkálatokkal érintett – nem csak bontott, hanem a gépek által egyéb más módon károsított –, önkormányzati tulajdonú terület(ek)en a helyreállítás során az eredeti terepszintet, illetve állapotot kell – megfelelően tömörítve – visszaállítani, legalább 5-10 cm vastagságú termőtalaj, valamint a növényzet szakszerű pótlásával. Abban az esetben, ha a helyreállítás nem megfelelő, addig köteles a pótlást újból elvégezni, amíg az eredeti, parkosított állapot helyre nem áll.
Az utakat, járdákat illetően:
 • A közút pályaszerkezetét félpályás, azaz forgalmi sávnyi, a járdákat teljes szélességben kell visszaépíteni, helyreállítani.
 • Az út menti területen tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.
 • A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A közúton lévő műtárgy (pl. padok), geodéziai jel (felfestés), illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért is a kivitelezőt terheli a felelősség.
 • A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

E legutolsó kitétel miatt tett most észrevételt a Közterület-felügyelet a kivitelezőnél. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár oldalsó bejáratánál ugyanis a munkagépek eltömítették a vízelvezető csatornát, ezért ott az eső után nem tudott elfolyni a víz, sárréteg keletkezett. Ez esetben a kivitelező soron kívül vállalta a csapadékvíz elvezető kitakarítását, ezért ott a probléma hamarosan megszűnik.

Az eredeti állapotokról egyébként az OIH Zrt. szakemberei még a munkálatok megkezdése előtt fényképes dokumentációt készítettek, amely alapján a műszaki átadáskor lehet majd az elvégzett munkát értékelni.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek