Kék hírek
2023. June 28.

Szolgáltak és védtek

Oroszlány város képviselő-testületének keddi ülésén elfogadták a helyi Rendőrkapitányság 2022. évi munkájáról készített beszámolót.

Hufnágel Ákos alezredes, a Rendőrkapitányság vezetője részletes beszámolót készített, melyben tájékoztatást adott a város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A bűnügyi helyzet értékelése során elhangzott, hogy 2022-ben 315 bűncselekményről szereztek tudomást, ami az előző évhez képest 17 százalékkal magasabb.

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az előző évi 112-ről 137-re emelkedett, a kiemelten kezelt bűncselekmények száma pedig 123-ról 164-re. A testi sértések száma ellenben 22-ről 18-ra csökkent. Kiskorú veszélyeztetése miatt 5 esetben került sor eljárás lezárásra, a közösségi együttélés szabályait durván megsértő garázdaságból 10 eset volt, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt nem indult eljárás 2022-ben városunkban.

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közül önbíráskodás miatt 2 esetben indult eljárás, rablás, kifosztás, zsarolás nem fordult elő. A rongálások száma 21-ről 13-ra, a jármű önkényes elvétele 3-ról 1-re, a tulajdon elleni szabálysértések 67-ről 55-re csökkent 2022-ben.

A város közigazgatási területén 2021-ben 60, 2022-ben 67 közúti baleset történt, a személyi sérüléssel járó balesetek száma 14-ről 19-re emelkedett, halálos közúti baleset az utóbbi három évben nem történt.

A közbiztonsági tevékenység legfontosabb feladata a közterületi jelenlét. Azt, hogy rendőreink minél több időt töltsenek közterületen erőfeszítések árán tudta teljesíteni a kapitányság, hiszen a szolgálatot ellátó állomány 12,4 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Az átszervezések és túlszolgálatok eredményeként (ha elvonó körülmény nem lépett fel) a városban a rendőri lefedettség állandó volt.

Ennek következtében nőtt az intézkedések száma az előző évhez képest. 6590 esetben alkalmaztak alkoholszondát, mely ellenőrzések során 219 esetben fedték fel, hogy a jármű vezetője ittas volt. Közterületi ellenőrzések során 1481 esetben szabtak ki helyszíni bírságot szabálysértést elkövető személlyel szemben, 334 esetben szabálysértési feljelentés történt.

A városi kulturális és sport rendezvények biztosítása az előző évek gyakorlatának megfelelően történt, a biztosításokba eseti jelleggel a Készenléti Rendőrség erői is bevonásra kerültek.

Az igazgatásrendészeti szervezeti elem 2022. évben 343 Oroszlány területén elkövetett szabálysértés esetében folytatott eljárást, ezek közül a legnagyobb mértékű a gépjárművezetők által megvalósított közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. Több esetben előfordult, hogy egy-egy feljelentett személy több szabálysértést is elkövetett.

A Rendőrkapitányság munkatársainak család- és gyermekvédelem területén jó, közvetlen a kapcsolata az önkormányzati, a gyámügyi hatósággal, a szociális szolgálattal, az iskolákkal. A bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi feladatokat ellátó koordinátor kapcsolatot tartott a gyermekjóléti intézményekkel, iskolákkal, nevelőotthonnal, így a felmerülő problémákra hatékonyabban tudtak reagálni.

A megelőző vagyonvédelem tekintetében a polgármesterrel és a Városrendészeti osztály munkatársaival folyamatos volt a kapcsolattartás, ennek következményeként bővült a térfigyelő kamerarendszer, amihez szakmai véleménynyilvánításra is lehetőség volt.

Az együttműködés az önkormányzattal hagyományosan jó, kiváló a kapcsolatuk a Városrendészeti osztállyal, akikkel rendszeressé váltak az egyeztetések, a közös szolgálatok. Együtt dolgoznak az Oroszlányi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsággal, az Oroszlányi Polgárőr Egyesülettel napi kapcsolatban voltak, sok segítséget kaptak tőlük a fokozott ellenőrzések, akciók során.

Összességében jó intézkedési- és nyomozáseredményességi mutatókkal hajtották végre a feladatokat.

Hufnágel Ákos a beszámoló végén ismertette a kitűzött célokat is. A legfontosabb a szervezeti működés hatékonyságának javításával szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása városunkban.

Kiemelt hangsúlyt kap az oroszlányi lakosok szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzése, az erőszakos és félelemkeltő bűncselekmények megakadályozása.

Nagyon fontos mind a Rendőrkapitányság, mind a város lakossága számára is, hogy az állományt - munkakörülményeiket javítva - meg kell tartani.


Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek