Önkormányzat
2022. September 30.

Testületi ülés

Lazók Zoltán polgármester 18 napirend tárgyalására tett javaslatot a csütörtöki képviselő-testületi ülésen.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, majd a 2022. évi költségvetés módosításról és két önkormányzati rendeletmódosításról is döntöttek.

Ezt követően Településrendezési Tervvel kapcsolatos, valamint sportüzemeltetési szerződésekhez kapcsolódó döntéseket hoztak a képviselők, majd támogatták az önerő biztosítását az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése (TOP Plusz-2.1.1-21) pályázathoz.

Támogatták a volt kollégiumi épület használatára vonatkozó, Tatabányai Tankerületi központtal fennálló megállapodások módosítására tett javaslatot, pályázat benyújtását az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre, továbbá az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását is.

Tájékoztató hangzott el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, Oroszlány 2021. évi környezeti állapotáról, döntés született az ebrendészeti feladatellátási szerződések megkötéséről.

A képviselők támogatták az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos előterjesztést, a „Jó tanuló - jó sportoló” cím elnyerésére irányuló pályázatot, valamint – megüresedések miatt - egy-egy felügyelő bizottsági, külső bizottsági tagot, és egy bizottsági elnököt választottak. A nyílt testületi ülés a kérdések, interpellációk napirenddel zárult.

Zárt ülésen a „Javaslat tervezői munka elvégzésére a közvilágítás fejlesztési, üzemeltetési koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése során” című előterjesztést vitatták meg.

A testületi ülés teljes anyagát itt olvashatják: #kepviselo_testulet_ulesek


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek