Pályázat
2022. September 29.

Pályázati tájékoztató

Szeptember 29-én a Nyíres Dűlőben, a Csillag Szolgáltató Pontban a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 2 helyi szintű komplex pályázat bemutatására került sor az Önkormányzati Szociális Szolgálat szervezésében.

A megjelenteket - a Nyíres és a Német dűlőben élőket - Lackovics Irén szakmai vezető és Boldog Istvánné, az Oroszlányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársa köszöntötte.

A szegregációt érintve, Oroszlány Város Önkormányzatának jelenleg egymással szorosan összefüggő két pályázata is zajlik. A TOP – 5.2.1-15 „KAPU” projekt keretében olyan programok, rendezvények, képzések, tréningek megvalósítása történik, mely lehetőséget ad a dűlőben élők társadalmi felzárkóztatásához, kivezető útként, hosszú távú célként az ott élők integrált környezetbe való juttatását tűzve ki célul.

Ezt a projektet az Önkormányzati Szociális konzorciumban valósítja meg, melyben az alábbi tevékenységek megvalósítása történt 2017. május 1. és 2021. december 31. között:
 • Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése
 • Hozzájárulás a területi és társadalmi kohézió erősítéséhez
 • Integráció erősítése, konfliktusok megelőzése, kezelése, antidiszkrimináció
 • Folyamatos szociális munka
 • Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére
 • Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelem szerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, képzések
 • Mentorálás-tanácsadás
 • Munkavállalás elősegítése, munkaerőkölcsönzés
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére.
A pályázat pozitív eredményei:
 • A projektbe bevontak száma: 217 fő
 • 31 fő OKJ-s végzettséget szerzett
 • Nőtt a munkaerőpiacon dolgozók száma: a bevontak 50%-a bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik
 • A kliensek 21 %-a folyamatosan dolgozik alkalmi munkásként
 • Jelenleg álláskeresők: 18%
 • Gyesen lévők: 10 fő
 • A szakmát szerzett bevontak egy ötöde a pályázatban megszerzett képesítésnek megfelelőmunkát végez

A szociális munkások felmérése alapján a családok élet- és pénzügyi körülményei pozitív irányban mozdultak el. Van olyan család, amelyik beköltözött a városba, többen minőségileg komfortosabb bérleményben laknak, és van olyan család, aki sikeresen felújította az otthonát.

2022-től, a pályázat hosszabbítását követően a szociális munka, és a közösségfejlesztés folytatódik.

A leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16-KO 1 kódszámú „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című pályázattal kapcsolatban fontos, hogy a tervezett beruházások megvalósításának feltétele az előző pályázat folyamatos működése.

A pályázat keretében került felújításra például a Petőfi udvar 3-4 épülete, ahova 4 család költözött be a szegregációból. A beruházások folytatódnak, további 3 lakás kerül még felújításra, az ide beköltöző családok kiválasztása, segítése, nyomon követése szociális munkát igényel.


Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek