Önkormányzat
2022. September 27.

Önkormányzati hirdetmény

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2021. (XI. 18.) Kt. határozatában a Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) önkormányzati rendelettel elfogadott Településrendezési Terv módosításának tervezési programjaként jóváhagyta:

 • az oroszlányi 0152/4 helyrajzi számú terület vendéglátó, szolgáltató, kulturális, szórakoztató és turisztikai célú rendezvényhelyszín kialakítása érdekében beépítésre szánt, különleges idegenforgalmi területre (KID) történő módosítását,
 • az Oroszlány, Alkotmány köz 1351/29 helyrajzi szám alatti ingatlanra tervezett többlakásos társasház megvalósítása érdekében az építési hely vizsgálata mellett a településközponti vegyes területre (Vt9) előírt oldalkertek csökkentését,
 • a legkisebb kialakítható és beépíthető terület mértékének csökkentését, az építménymagasság, továbbá a megengedett legnagyobb beépítettség mértékének növelése kérdésében a beépítésre nem szánt, mezőgazdasági Mk, Mk1, Mk2 és Mk3 jelű övezetek felülvizsgálatát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a városlakókat, hogy a Településrendezési Terv módosítását a Képviselő-testület a 10/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelettel elfogadta.

Oroszlányi Közös Önkormányzati HivatalElérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek