Önkormányzat
2022. July 01.

Hosszúra nyúlt a testületi ülés

Csütörtökön délután tartotta meg munkaterv szerinti ülését az oroszlányi képviselő-testület. Lazók Zoltán polgármester előterjesztésével 18 napirendet tárgyaltak, melyek közül kettőt zárt ajtók mögött.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd a 2022. évi költségvetés módosítására került sor. Támogatták a szociális igazgatásról és ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint a majki gátra vonatkozó forgalmi rend változást.

Döntést hoztak önkormányzati pályázat benyújtásáról, elfogadták az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2021. évi működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. és az Önkormányzat között kötendő bérlakás hasznosítási szerződés tervezetét.

A képviselők meghatározták a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, jóváhagyták az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephely szakmai programjának módosítását, pályázati önerő biztosítását a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 projekttel kapcsolatban.

Mindannyian támogatták az Oroszlány, Petőfi udvar 5. I/8. alatti önkormányzati lakás bérbevételére kiírandó pályázatot, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok üzemeltetési szerződését. Döntést hoztak Településrendezési Tervvel, továbbá több önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatosan.

Módosították az oroszlányi ebrendészeti telep működési szabályzatát, majd a több szünettel megszakított nyílt ülés a kérdések, interpellációk napirenddel zárult.

Zárt ülésen a 2022. évi városi kitüntetési javaslatokat tárgyalták, valamint döntést hoztak egy fellebbezési ügyben.

A testületi ülés teljes anyagát itt olvashatják:
https://oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet#kepviselo_testulet_ulesek


Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek