Önkormányzat
2022. April 29.

Testületi ülés

Az oroszlányi képviselő-testület április 28-án tartotta meg munkaterv szerinti ülését a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében.

A tanácskozás egy perces néma tiszteletadással kezdődött. Április 18-án életének 80. évében elhunyt Huber Antal, aki 1994-től négy cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő városunkban. 1994-1998-ig a Gazdasági Bizottság, 1998-2002 között az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 2002-2006, majd 2006-2010 között a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként tevékenykedett.

A csendes megemlékezést követően a testület Stang Elemért köszöntötte minisztériumi kitüntetése és nyugdíjba vonulása alkalmából. Március 21-én, a Belügyminisztériumban elismeréseket adtak át a Víz Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen, a vízgazdálkodás területén dolgozó munkatársaknak. Az ünnepélyes ceremónián, a vízügyi igazgatás területén huzamosabb időn keresztül végzett példamutató munkája elismeréséül Kvassay Jenő Emlékérmet vehetett át Stang Elemér, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. szennyvízágazati műszaki vezetője. Az oroszlányi szakember nagy tapasztalattal és tudással 2003-tól irányította az Oroszlányi szennyvíztisztító telepet az OSZRT, majd 2014-től az ÉDV. Zrt. munkatársaként. Az évek során szerzett tapasztalatát és tudását maximálisan kamatoztatva kiválóan végezte munkáját nyugdíjba vonulásáig.

A továbbiakban Lazók Zoltán polgármester előterjesztésében tíz napirendet nyílt, egyet pedig zárt ülés keretében tárgyaltak a képviselők. Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tárgyalták az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a költségvetési évet követő három évre várható összegének - megállapításáról szóló határozat módosítást, majd elfogadták a Volánbusz Zrt. helyi személyszállítás tevékenységére vonatkozó 2021. évi beszámolóját.

Szintén elfogadásra került az önkormányzati bérlakások 2021. évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámoló, illetve a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2022. évi feladatokra tett javaslattétel. A grémium jóváhagyta az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, továbbá a 2021. évi belső ellenőrzés főbb megállapításait tartalmazó jelentést.

Ezek után az önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági programjának felülvizsgálata következett, majd Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntéseket hoztak.

A nyílt ülés a kérdések, interpellációk napirenddel fejeződött be, végül zárt ülésen megüresedett önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálására került sor.

A testületi ülés teljes anyagát itt olvashatják:
https://oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet#kepviselo_testulet_ulesek


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek