Önkormányzat
2022. April 01.

Ismét tanácskozott a testület

Tíz napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén az oroszlányi képviselő-testület.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ezt követően az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója következett a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés terhére, az oroszlányi felnőtt kosárlabda támogatására, összesen 51 M Ft összegű vissza nem térítendő pénzeszközt biztosított. A támogatást a felnőtt csapat versenyeztetésére, az NB/1/A osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségekre fordították . Többek között: adminisztrációs költségekre, általános működési költségekre, egészségügyi és orvosi költségekre, sportfelszerelésekre, szolgáltatási díjakra, személyszállítás költségeire, szállás költségekre, étkezés költségeire, mérkőzések rendezési költségeire, versenyeztetés költségeire.

Elfogadták az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint jóváhagyták a 2022. évi támogatási szerződés tervezetét. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése terhére, 59 M Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére. A fenti összeget a szervezet a megkötött Támogatási Szerződés alapján a bérre és közterheire, műszaki vizsgára, karbantartási- és javítási költségre, gázolaj beszerzésre, munka- és védőruházat, védőfelszerelés beszerzésre, felülvizsgálatra, képzésre fordította. Az idei évben a támogatás összege az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete alapján 54 M Ft lesz.

Szintén elfogadásra került az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi beszámolója. A beszámoló részletezte az intézmény alapszolgáltatási és szakellátási tevékenységét, tájékoztatást adott az ügyfélforgalomról, az ellátottak számáról, a személyi és tárgyi feltételekről, az ellátások eredményességéről.

Döntést hoztak Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és az óvodai körzethatárokról. Az oroszlányi óvodákba a 2022/2023-as nevelési évre a gyermekek beíratására 2022. május 2-től május 6-ig lesz lehetőség.

A továbbiakban beszámoló hangzott el az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról. A beszámoló részletesen tartalmazta valamennyi szervezeti egységhez, tevékenységi körhöz tartalmazó feladatok végrehajtásának leírását, több helyen részletes statisztikai adatokkal.

A képviselők támogatták az előterjesztésben szereplő önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntéseket, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által összeállított 10 pontot, valamint az „Oroszlányért Alapítvány” létrehozását. Az alapítvány feladatai közé tartoznak majd mindazon tevékenységek, amelyek a város fejlődését szolgálják. Induláskor a fókuszt a helyi munkaerő, a helyi vállalkozások versenyképességét erősítő oktatás kapná.

A testületi ülés a kérdések, interpellációk napirendi ponttal zárult.


Elérhetőségeink
  • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
    Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
    +36 (34) 361-444
    hivatal@oroszlany.hu
  • A honlap tartalmáért felelős vezető:
    Lazók Zoltán
    Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek