Hír
2022. January 01.

Újévi köszöntő

Kedves Oroszlányiak!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, családjaikat, szeretteiket, és barátaikat az Újév hajnalán. Az Óév búcsúztatása, illetve az előttünk álló esztendő és annak kezdete, számos gondolatot indít meg bennem.

Ismét évhatárhoz érkeztünk, amikor fordul az idő, és fordul a naptárban is az évszámláló. Ha végére érünk valaminek, erős késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott időszakra. Ilyenkor elcsendesedünk és visszanézzük, összegezzük mindazt, ami velünk vagy épp körülöttünk történt.

Polgármesterként nekem, elsősorban városunk 2021-ben megtett, olykor rögös útját kell értékelnem. Minket sem került el a koronavírus járvány, az ipari parki cégeinket elérte az autóipari válság, mely immáron kijelenthető, hogy világválsággá alakult át.

A számos nehézség ellenére sok mindent sikerült elkezdenünk, fejlesztenünk, befejeznünk, átadnunk annak érdekében, hogy otthonunk, Oroszlány gyarapodjon.

Köszönöm a köz szolgálatában dolgozók, az egészségügy- és a szociális védelem területén feladatot ellátóknak, az óvodai dolgozóknak, az iskolák oktatóinak, nevelőinek, az Önkormányzatban és intézményeiben dolgozó kollégáknak a mindennapi, olykor ember feletti fáradozását.

Köszönet és elismerés illeti a képviselő testület tagjait, a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezeteket, egyesületek tagságát, a helyi egyházak vezetőit, híveit, mert lehetőségeikhez képest a kritikus helyzetekben is mindent megtettek településünk fejlődése, gyarapodása, a közösségi érzés erősítése érdekében.

És köszönöm Önöknek oroszlányiaknak azt, hogy néha rávilágítottak a hibáinkra, hiszen Mi, így együtt voltunk erősek 2021-ben.

Úgy vélem, kellő hittel, önbizalommal, ugyanakkor alázattal kell nekivágnunk az előttünk álló évnek is. A 2022-es év is új kihívások elé állít bennünket, melyeket kellő körültekintéssel és odafigyeléssel együtt kell megoldanunk a teljes képviselő-testülettel és természetesen Önökkel, oroszlányiakkal összefogva. Kérem, hogy a továbbiakban is legyenek résztvevői és részesei településünk alakulásának!

Kedves oroszlányiak!

Az Újév első pillanatai, napjai a jókívánságokról, a remény, a bizakodás kinyilvánításáról is szólnak. Tudom, hogy sokan közülünk nehéz körülmények között, nélkülözve élnek, ami gyakran felőrli a jövőbe vetett hitet.

Gyakran gondolok az idősekre, a betegekre, az egyedül, magányosan élőkre, akiknek gyermekei, szerettei távol élnek, akiknek nincs kivel megosztaniuk gondjaikat, fájdalmukat.

De eszembe jutnak a fiatalok is, akik a fészekrakás küszöbén állva, csüggedten gondolnak a jövőjükre. Kívánom, hogy az új év jobb, boldogabb életet hozzon!

Hiszem, hogy egész településünk, és mi benne élők is valamennyien méltók, érdemesek vagyunk egy sikeresebb jövőre, és bízom abban, hogy azt meg is fogjuk teremteni magunknak. Tegyük ezt közösen, közös erővel, nem egymás mellett élve, hanem egymással együttműködve!

Arany János szavaival kívánok jó egészséget, sok örömet és boldogságot 2022-ben is városunk minden polgárának:

"Kívül, belül maradjon békében az ország,
A vásárra menőket sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál és a szívredőben,
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben".

Lazók Zoltán polgármester


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek