Hír
2021. September 04.

Az építőiparban végzett ellenőrzések tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében

Országos akcióhoz csatlakoztak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkatársai, melynek fókuszában az építőipar ellenőrzése volt. A vizsgálatok során kiemelt szempont, hogy ne csak biztonságos épületek készüljenek, hanem az ott dolgozók munkavégzése is biztonságban és szabályszerűen valósulhasson meg.

Átfogó, az ország egész területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipai tevékenységet végzők körében. A több mint 2 ezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakterületei mellett az adóhatóság és a rendészeti szervek is részt vettek. A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának csökkentése, a szabályok megszegésével (feketefoglalkoztatás, munkavédelmi szabálytalanságok) jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelem, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.

A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a munkavédelem és az építésfelügyelet terén tapasztalták a szakemberek. Továbbra is jellemző a bejelentés nélküli foglalkoztatás, illetve a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya. Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem járt együtt a munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel az ellenőrzést végző szakemberek. Szintén gyakori tapasztalat volt nemcsak a védőeszközök biztosításának illetve használatának elmulasztása (védősisak, védőcipő, légzés- és hallás védelem), hanem a megfelelő munkaeszközök hiánya is. Ugyancsak visszatérő problémát jelentett a nem biztonságos munkakörnyezet (rossz világítás, mechanikai védelem hiánya pl. elektromos kábeleknél, nem megfelelő műszaki állapotú állványzat, nem megtámasztott munkagödör, porvédelem hiánya stb.). Komárom-Esztergom megyében munkatársaink részvételével 75 ellenőrzés történt. A foglalkoztatás jogszerűsége, a biztonságos munkavégzés érdekében az ellenőrzés alá vont foglalkoztatók jelentős részével szemben intézkedéseket kellett hozni, az eddig kiszabott bírságok összege meghaladta a 3,7 millió forintot.

Az építési munkahelyeken feltárt hiányosságok az elmúlt évekhez képest lényegében nem változtak, jellemző a munkaszerződés és bejelentés nélküli munkavégzés, a munkavállalók felszínes munka- és balesetvédelmi oktatása, tájékoztatása, a kollektív védelem hiánya, leesés elleni egyéni védelem hiánya, egyéni védőeszközök használatának elmulasztása, munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmaradása és a villamos berendezések érintésvédelmi problémái. A munkahelyi kockázatértékelés gyakran nem teljeskörű, nem tér ki minden kockázati tényezőre, a foglalkoztatók azokat a munkaterületekhez, munkakörülményekhez nem aktualizálják.

Gondot okoz, hogy a munkáltatók nem fordítanak elegendő időt a munkavédelmi oktatásokra, az oktatásoknak jelentős tartalmi hiányosságai vannak, különösen az egyszerűsített foglalkoztatás keretében (alkalmi munka) alkalmazott munkavállalóknál formális. Súlyos szabálytalanság a munkaszerződés hiánya, a foglalkoztatásnak nem megfelelő bejelentés, súlyos veszélyeztetésnek minősül a leesés/beesés elleni kollektív védelem kiépítésének elmulasztása, az egyéni leesés elleni védelem részleges, vagy teljes hiánya.

A munkáltatók tisztában voltak azzal, hogy milyen egyéni védőeszközök szükségesek egy adott építési területen, az előírt védőeszközök általában rendelkezésre álltak, de használatukat a munkahelyi vezetők nem követelték meg, nem ellenőrizték, a munkavállalók azokat nem viselték, vagy nem az előírt védőeszközöket hordták. Az építőiparban használat eszközök, gépek állapota miatt ritkán kellett intézkedni, de sok esetben a villamos vezetékek, hosszabbítók sérültek voltak, vagy azokat nem ipari körülményekre tervezték.

Pozitívum, hogy a munkáltatók nagy része gondoskodott az építés-kivitelezési munkaterületeken arról, hogy a munkavédelmi dokumentációk meglegyenek, elérhetőek legyenek.

Forrás: kormanyhivatal.hu


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek