Közélet
2020. February 03.

Ülésezett a SZETA

Hétfőn délelőtt tartotta meg idei első kuratóriumi ülését az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány. A megjelenteket- köztük Rajnai Gábor alpolgármestert- Deák Sándorné, a kuratórium elnöke köszöntötte, majd részletes tájékoztatást adott múlt évi tevékenységükről.

Az Alapítvány 2019-ben alapvető feladatának fogalmazta meg a helyi társadalom tagjainak érzékenyítését, a nehéz élethelyzetbe került személyek problémái iránti fogékonyság fejlesztését. Tovább folytatták a gyermekek, idősek, nehéz sorban élők esélyeinek növelése érdekében szervezett programjaikat. Céljaik megvalósítása érdekében konkrét programokat szerveztek, Oroszlány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésében jelentős szerepet töltöttek be. A helyzetelemzés előkészítésben adatszolgáltatással, kutatással, szervezéssel vettek részt. Az új HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről helyzetelemzést, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési tervet készítettek.

Tavasszal a „Civileké a ház” rendezvénysorozata apropójából rész vettek a város civilszervezeteinek tevékenységét bemutató kiállításon, ahol tablón mutatták be céljaikat, valamint fényképek segítségével egyéves tevékenységüket jelenítették meg. A kuratórium tagjai, valamint egy önkéntes pedagógus egyéni és csoportos foglalkozásokat tartott a nyári szünetben a matematikából pótvizsgára készülő gyerekeknek. Ősszel a Nyíres dűlőben élő óvodáskorúak számára „Mini óvoda” keretében fejlesztő foglalkozásokat tartottak minden hétköznap.

A szervezet munkájában jelentősnek mondható az anyagilag ellehetetlenült családok segítése. Ismeretségi körükben lévő magánszemélyek természetbeni adományait tavaly is közvetítették a város lakóihoz. Évszakonként egy-egy alkalommal jó minőségű ruhákat, cipőket, játékokat, tanszereket osztottak a rászorulók számára ingyenesen. Karácsony előtt egy felajánlásnak köszönhetően élelmiszerrel segíttek egy nehéz sorban élő, mozgásában akadályozott hölgyet. Lakossági megkeresésre adósságcsapdába került egyénnek segítettek abban, hogy ne váljék hajléktalanná és egy drogproblémával küzdő fiatal mindennapi nehézségeit is sikerült orvosolniuk. Több magányos, önmagát ellátni nem képes idős embert látogattak rendszeresen és szükség esetén gondoskodtak az elhelyezésükről is.

Az ülésen döntés született a 2020. évi munkaterv elfogadásáról is, melyet a kuratórium tagja egyöntetűen támogattak.


Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek