Közélet
2017. October 26.

Mécsesgyújtás a majki sírkertben

Az elmúlt évekhez hasonlóan, halottak napja közeledtével megemlékezést szervezett az oroszlányi Rákóczi Szövetség a majki, Madár-hegyi temetőben található katonasíroknál.

A sírkertben 12 magyar huszárhonvéd nyugszik, tragikus sorsukhoz a következő események vezettek:

Majkpusztánál 1945 elején a kiskunhalasi magyar királyi Balogh Ádám 15. honvéd kerékpáros zászlóalj építette ki állásait. A zászlóalj 1945. január 12-én vonult a hadműveleti területre. A németek Székesfehérvár környékén kezdtek teret nyerni, ezért a hadosztállyal szemben álló szovjetek január 22-én megkezdték a visszavonulást, a magyar csapatok pedig követték őket. Így került a csoport birtokába január 24-én Majkpuszta, ahonnan az alakulat követte a szovjeteket az Oroszlány – Csákvár országút mentén annak érdekében, hogy a Vértes kijáratát, Csákvárt elfoglalja. Január 25-én támadást indítottak Kőhányáspuszta elfoglalására, melyet sikerrel végrehajtottak. A zászlóalj január 26-án Kőhányáson maradt, majd Várgesztes irányába fordult, s folytatta az elkeseredett harcot a Vértes magaslataiért.

A huszár hadosztály gyenge erőivel nem volt képes a Vértes kijárati településeit hosszabb ideig birtokolni, ezért a felsőbb vezetés február 7.-én elrendelte az elért vonalak védelmét. Március közepéig állásharc bontakozott ki, melynek a Vörös Hadsereg bécsi támadó hadművelete vetett véget.

A januári harcokban elhunytak közül tizenketten nyugszanak a Madár-hegyi temetőben. Közülük négyen az említett 15.kerékpáros zászlóaljban szolgáltak, hárman a 4.huszárezredben, míg ketten az I/1. gyalogos zászlóalj 2.századában. Hármuk csapattestéről nem tudni biztosat.

Az elhunyt hősök név szerint: Baranyai Gábor tizedes, Flóra Ferenc tartalékos honvéd, Horváth Ferenc honvédhuszár, Ignácz Mihály őrvezető, Kovács Ferenc II. tartalékos honvéd, Kovács Mihály honvédhuszár, Lisziák Lajos honvéd, Nagy Sándor őrvezető, Nyerges János honvédhuszár, S.Molnár Ákos tartalékos zászlós, Szakács Pál honvéd és Varga János honvéd.

A tiszteletadáson a jelenlévők – köztük Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester és Kovács Ferenc akinek édesapja is az elesettek között található – mécseseket gyújtottak a hősi halált halt katonák sírjainál, majd közösen elénekelték nemzeti imánkat, a Himnuszt.


Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek