Intézmény
2017. March 06.

Iskolai körzethatárok

A KEM-i Kormányhivatal közzétette az általános iskolák körzethatárait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskola köteles felvenni azt tanulót, aki életvitelszerűen a – a megyei kormányhivatal által meghatározott és közzétett - felvételi körzetében lakik.

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója 21 napon belül dönt, amit köteles írásban – a tanköteles tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában – közölni a szülővel.

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén, döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

A fenntartó a kérelem beérkezését követően 21 napon belül hoz döntést az ügyben. A döntés jogerőre emelkedését követően a szülő a gyermekét öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek