Pályázat
2016. April 19.

Pályázat - Szakácsnő

Önkormányzati Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Önkormányzati Szociális Szolgálat szakácsnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A főzési teendők ellátása, étel készítése, adagolása, tálalása, valamint a konyhai kisegítő személyzet munkájának irányítása és ellenőrzése. Gondoskodik róla és ellenőrzi az ételmaradék higiénikus kezelését és megsemmisítését. Felügyel az élelmezés személyi tisztaságára. Ellenőrzi a konyha és a hozzá tartozó helyiségek, konyhai berendezések és felszerelések tisztaságát, tisztántartásának módját, rendeltetésszerű használatát. Felelős az általa átvett nyersanyagok mennyiségéért és minőségéért, a nem megfelelő minőségű nyersanyagok felhasználásáért. Anyagkiszabás szerint ügyel a megfelelő konyhatechnológia alkalmazására az ételek elkészítése során.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, szakács,
 • Cselekvőképesség, büntetlen előítélet
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakács munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget,szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatai arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mónika nyújt, a 34/361-444/175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/38-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakácsnő.

Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a bizottsági véleményezést követően az intézmény vezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2016.április 19.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek