Ügyintézés

Ezen a lapon kívánunk segítséget nyújtani a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézéshez.

Adóügyek

Ügyfélfogadás

Hétfő 1300 - 1700
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 0800 - 1200

Elektronikus ügyintézés

Ügyintézők

Kókai Zsuzsanna
adóügyi ügyintéző
Szabóné Böröcz Ágnes
adóügyi ügyintéző
Csizmazia Tünde
adóügyi ügyintéző

Szociális ügyek

Ügyfélfogadás

Hétfő 1300 - 1700
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 0800 - 1200

Ügyintézők

Bakonyi Lucia
szociális ügyintéző
Ügytípusok
 • Rendkívüli települési támogatás
Becsiné Kiss Ágnes
gyámügyi ügyintéző
Ügytípusok
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • Óvodáztatási támogatás
Kiss Regina Szilvia
szociális referens
Ügytípusok
 • Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek (Családok támogatása, Letelepedési támogatás, Rendőralbérleti támogatás)
 • Lakbértámogatás
 • Rendszeres települési támogatás
 • Tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók továbbtanulási támogatása
Frészné Danis Ildikó
szociális ügyintéző
Ügytípusok
 • Rendszeres települési támogatás
 • Köztemetés
Rózsa Szilvia
igazgatási ügyintéző
Ügytípusok
 • Anyakönyvvezetői feladatok
 • Hagyatéki ügyek
Horváth Adrienn
igazgatási ügyintéző
Ügytípusok
 • Kereskedelmi hatósági feladatok
 • Méhtartással kapcsolatos hatósági feladatok
 • Szálláshely-üzemeltetési hatósági feladatok
 • Hirdetmények kifüggesztése, nyilvántartása
 • Élelmiszerlánc-biztonság felügyeletei feladatok
 • Anyakönyvvezetői feladatok
Ivány Gyuláné
igazgatási ügyintéző
Ügytípusok
 • Hagyatéki ügyek
 • Címnyilvántartással kapcsolatos feladatok

Letölthető nyomtatványok

 • Rendkívüli települési támogatás
 • Rendszeres települési támogatás – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás
 • Rendszeres települési támogatás – a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott ápolási díj
 • Rendszeres települési támogatás – a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez nyújtott adósságkezelési szolgáltatás
 • Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
 • Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • Köztemetés
 • Lakbértámogatás szociális bérlakás esetén
 • Lakbértámogatás nem önkormányzati bérlakás esetén
 • Lakáshoz jutás helyi támogatása
 1. Családok támogatása
 2. Letelepedési támogatás
 3. Oroszlányi Rendőrkapitányság albérleti támogatása
Kereskedelmi hatósági feladatok
 1. Bevásárlóközpont üzemeltetéséről
 2. Helyi termelői piac üzemeltetéséhez
 3. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adatainak változásáról
 4. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
 5. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység, illetve üzlet megszűntetéséről
 6. Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás üzemeltetőjének megváltozásáról
 7. Szálláshely szolgáltató nyilvántartásba vételéhez
 8. Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
 9. Vásárok, piacok üzemeltetéséhez
 10. Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadásához
 11. Működési engedély iránt
 12. Termékkörök, jogszabály 6. számú melléklete másolata
 13. Üzletköteles (működési engedélyes) termékek, 3. számú melléklet másolata

Tovább az osztályhoz 

Építés ügyek, beruházás, közterületfelügyelők

Ügyfélfogadás

Hétfő 1300 - 1700
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 0800 - 1200

Ügyintézők

Bartalus László
osztályvezető
Auer József
műszaki ügyintéző
Kovács Gábor Ferenc
környezetvédelmi referens
Nagy Gábor
építésügyi hatósági ügyintéző
Óváriné Szeglet Erzsébet
vagyonhasznosítási ügyintéző
Varga Szilárdné
műszaki ügyintéző

Közterület-felügyeleti csoport

Lóczi Krisztián
közterület-felügyeleti csoportvezető, közbiztonsági referens
Bereczki Béla
közterület-felügyelő
Herke Csaba
közterület-felügyelő
Herpai Péter
közterület-felügyelő
Kéri István
közterület-felügyelő
Kovács Gábor
közterület-felügyelő
Marusinszky Zsolt
közterület-felügyelő

Ügytípusok

Ügytípus Ügyintéző(k)
Építésügyi hatósági ügyek
 • Nagy Gábor
 • Bartalus László
Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok
 • Kovács Gábor Ferenc
Helyi közutakkal kapcsolatos közútkezelői ügyek
 • Auer József
 • Bartalus László
 • Herpai Péter
Helyi természetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok
 • Kovács Gábor Ferenc
Iparügyi hatósági feladatok
 • Kovács Gábor Ferenc
Közterület-felügyeleti feladatok, közterület-használattal kapcsolatos ügyek
 • Lóczi Krisztián
 • Bereczki Béla
 • Herpai Péter
 • Herke Csaba
 • Kéri István
 • Kovács Gábor
 • Marusinszky Zsolt
Polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
 • Lóczi Krisztián
 • Auer József
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok
 • Lóczi Krisztián
 • Bereczki Béla
 • Herpai Péter
 • Herke Csaba
 • Kéri István
 • Kovács Gábor
 • Marusinszky Zsolt
Településüzemeltetési feladatok
 • Auer József
 • Óváriné Szeglet Erzsébet
Infrastrukturális önkormányzati feladatok
 • Auer József
 • Óváriné Szeglet Erzsébet
 • Varga Szilárdné
Önkormányzati vagyon hasznosításával, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 • Óváriné Szeglet Erzsébet
 • Nagy Gábor
Térinformatikai rendszer üzemeltetése, információszolgáltatás
 • Nagy Gábor
Önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter vezetésével kapcsolatos feladatok
 • Nagy Gábor
Parkbontással kapcsolatos ügyek
 • Auer József
Téli útüzemeltetési feladatok
 • Auer József
 • Herpai Péter
Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok
 • Auer József
 • Herpai Péter
 • Kovács Gábor Ferenc
Beruházásokkal kapcsolatos feladatok
 • Auer József
 • Varga Szilárdné
 • Óváriné Szeglet Erzsébet
 • Kovács Gábor Ferenc
Területfejlesztéssel, területrendezéssel, Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
 • Óváriné Szeglet Erzsébet
Statisztikai jelentésekkel kapcsolatos feladatok
 • Nagy Gábor
 • Kovács Gábor Ferenc

Letölthető nyomtatványok

E-nyilvántartások

Tovább az osztályhoz 

Elektronikus űrlapok

Az elektronikus űrlapok kitöltéséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK), amelyet az alábbi címekre kattintva tölthet le.


Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a kereset benyújtásához szükséges elektronikus űrlapok

Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadási idő
Hétfőnincs ügyfélfogadás
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök0800 - 1200, 1300 - 1600
Pénteknincs ügyfélfogadás

Járási Hivatal

Ügyfélfogadási idő
Hétfő0800 - 1800
Kedd0700 - 1700
Szerda0800 - 1800
Csütörtök0800 - 1400
Péntek0800 - 1200

Kormányablak

Ügyfélfogadási idő
Hétfő0800 - 1800
Kedd0700 - 1700
Szerda0800 - 1800
Csütörtök0800 - 1400
Péntek0800 - 1200

Foglalkoztatási Osztály

Ügyfélfogadási idő
Hétfő0800 - 1400
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda0800 - 1400
Csütörtök0800 - 1400
Péntek0800 - 1200
Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek