Önkormányzat
2022. September 09.

Rendkívüli testületi ülés

Lazók Zoltán polgármester előterjesztésének megfelelően 9 napirendi pontot tárgyalt az oroszlányi képviselő-testület a szeptember 8-i rendkívüli ülésen.

Elsőként helyi Településrendezési Tervvel, majd a Bokod számára biztosítandó szociális étkeztetéssel kapcsolatban hoztak döntéseket. Bokod Község Önkormányzata azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatot, hogy településükön az Önkormányzati Szociális Szolgálat nyújtson szociális étkeztetési alapszolgáltatást. A kérelmet a Szociális Szolgálat tudja teljesíteni, a főzőkonyha kapacitása elbírja havonta az átlagosan 25 fő étkeztetését.

Ezt követően a TOP-4.3.1. projekttel kapcsolatos költségek biztosításáról született határozat. A „Lakhatási feltételek megteremtése” pályázat keretében a Móricz Zsigmond u. 4. (Borbálai Közösségi Ház, Orvosi Rendelő és lakások kialakítása), a Petőfi Sándor utca 7. földszinti lakás kialakítása, valamint a Szeptember 6. utcai játszótér építésére vonatkozóan folytatott le sikeres közbeszerzési eljárást önkormányzatunk. A kivitelezési szerződések megkötéséhez szükséges a műszaki ellenőri szerződések aláírása, melyhez a kellő fedezet a beruházási céltartalék terhére biztosítható. A testület támogatta a szükséges bruttó 6.136.000 Ft finanszírozást.

Szintén döntést hoztak a Bányászati Múzeum kiegészítő eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásáról, majd jóváhagyták az előkészítő költségek biztosítását az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztési pályázatához. A polgármester tájékoztatása alapján, egy TOP Plusz pályázati konstrukció keretében van mód forrást szerezni a hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez. A pályázat benyújtásának feltétele az előkészítő energetikai számítások és projekt terv elkészítése. Ezen dokumentumok elkészítésére bruttó 1.143.000 Ft forrást szükséges biztosítani, mely nyertes pályázat esetén a támogatás terhére elszámolható. Hatodik napirendként a testület elutasította a Kömlődi Református Foglalkoztató szervezett buszjáratának menetrend módosítását.

A 2023. évi villamos energia biztosítása érdekében a korábban csoportos eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A várhatóan tovább növekvő villamos energia költségek mérséklése érdekében a városi közvilágítási rendszer korszerűsítése szükséges, melyet szintén közbeszerzési eljárás keretében lehet megkezdeni. A képviselők támogatták a fenti eljárások előkészítésének megkezdését.

Zárt ülésen tárgyalták a város közműves szennyvízelvezetését és tisztítását érintő, 2023. évi Gördülő Fejlesztési Tervet, végül egy megüresedett önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatokat bírálták el.

A rendkívüli testületi ülés teljes anyagát itt olvashatják: oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek