info@oroszlany.hu      +36 (34) 361-444
info@oroszlany.hu      +36 (34) 361-444

Közbeszerzési eljárások

Értékhatár feletti eljárások

közzétéve

Az összesen 52 db beszerzendő eszköz „Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 számú projekt keretében, 3 különböző részajánlat-tételi lehetőséggel. Ajánlatkérő új, használatban még nem volt eszközöket kíván beszerezni.

Részajánlat-tételi területek:

 1. Árnyékoló és párásító rendszerek
 2. Elektronikai gépek
 3. Udvari bútorok, fix játékok
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
19447/2017 Megkezdett 2018.01.16. 10:00:00 2018.01.16. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok

A létesítmény helye: Oroszlány, Táncsics Mihály út 60., hrsz.: 727.

Előzmények, a létesítmény jelenlegi állapota, tervezett felújítás:

A 60-as években épült Városi Sporttelep fél évszázados működése során komolyabb felújítás nem készült az épületen, technológiai, műszaki megoldásai a mai kornak nem megfelelőek. A homlokzati nyílászárók a súlyemelő teremben kicserélésre kerültek, de az épület további nyílászárói cserére szorulnak.

Az Oroszlány Városi Súlyemelő Egyesület (OVSEE) hosszú távú koncepciója alapján Oroszlány Város Önkormányzata műszaki tervet készíttetett a felújításra. Az építészeti munkarész tervezője a SV-ACD Bt, az épületgépész munkarész tervezője Ambrózy Attila, a villamos munkarész tervezője Bőhm Lőrinc. E három dokumentáció együttese tartalmazza a tervezett felújítást.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
14116/2017 Megkezdett 2017.10.17. 10:00:00 2017.10.17. 10:00:00 2017.10.17. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok

Kivitelezési feladat

Az I/a. beruházási ütem keretén belül a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. 1621-16 munkaszámú terve szerint a Dózsa György utcai parkoló és a kapcsolódó járda átépítése és korszerűsítése valósul meg. A meglévő út és járda burkolatokat el kell bontani és új pályaszerkezetet kell kiépíteni.

A jelenlegi parkoló melletti belső járdát át kell helyezni a Dózsa György utcai közút felőli oldalára, a járda és a közút között 2,80 m szélességben a zöld sávot kell kialakítani. A járda 2,00 m szélességben épül meg kétoldali szegéllyel, 80 fm hosszban 6 cm vtg. térkő burkolattal. A Dózsa György úti (8155 számú országos közút) jelenleg meglévő gyalogos átkelőhelyet át kell helyezni a Népek barátsága utca csatlakozásába, a szegélyezését 2 cm kiállással kell megépíteni.

A parkoló lemez korszerűsítése során 31 db merőleges parkoló épül 2,50 m szélességben és 4,50 m hosszban, és egy db merőleges parkolóhely mozgáskorlátozottak számára épül meg 4,50 m hosszban és 3,50 m szélességben. Épül továbbá 6 db párhuzamos parkolóhely 6,00 m hosszban és 2,00 m szélességben. A parkolóhelyek kiszolgáló útja 5,50 m szélességben épül meg, burkolata a parkolóhelyekkel egységesen 8 cm vtg. kőburkolat. A parkolóhely egyirányú forgalmi renddel épül meg, melyet a lekerekítő ívek is egységesen hangsúlyoznak.

A tervezett felújítás vízelvezető rendszerét a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe kell kötni. A Gyermekotthon gazdasági kijárója irányában a kőburkolatot 3,50 m hosszban zúzottkő burkolattal kell kifuttatni.

Az I/b. beruházási ütem első szakasza a Népek barátsága út tervezési szakasz kezdetén a 0+000 m - 0+075 m szelvények közötti szakaszon a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. 1621-16 munkaszámú terve szerint készül az Április utca 1-4. számok előtti, 2017-ben átépített útcsatlakozásig.

A Népek barátsága utcai korszerűsítés első szakaszán a Rákóczi út felőli (páratlan) oldalon a fasort teljes egészében ki kell vágni, így szélesíthető meg az útszakasz. Az új útszakasz keresztmetszeti kialakítása során 14 db két oldalon elhelyezett párhuzamos parkoló épül 6,00 - 6,00 m hosszban és 2,50 m szélességben, a közlekedő út 3,50 m szélességű és 8 cm kőburkolattal épül terv szerint. A 0+042 szelvényben a korábban betömedékelt légvédelmi óvópince szellőző alépítményét el kell bontani.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
13293/2017 Megkezdett 2017.10.13. 10:00:00 2017.10.13. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok

2 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése az

oroszlányi egészségügyi alapelláshoz a Közbeszerzési Műszaki leírásban foglaltak szerinti funkciókkal, továbbá az alábbi funkciókkal:

 • Beépített elektronikus „ Giromatic” - gyökértágítási- mikromotor funkció
 • Felső karok minden irányban mozdíthatók
 • Lassító mikromotor beépített elektronika: fordulatszám tartomány : 60-40 000 ford./perc, amely a minimális fordulatszámnál is megtartja a mikromotor maximális forgató nyomatékát. ( Igy nem szükséges a lassító kézidarabok használata)
 • Kézidarab kenés figyelő funkció (minden tömlőre külön)

Az ajánlatokat tételesen kérjük benyújtani, részletezve az egyes gépek és azok fő tartozékainak/darabjainak árát.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
11460/2017 Megkezdett
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
.XLSX Közbeszerzési dokumentumok Műszaki tartalom

Kommunális, kombinált városüzemeltetési feladatok ellátására

szolgáló kistraktorok és tartozékainak beszerzése:

A városi parkfenntartási és a téli időszakban a hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében két darab kombinált fűnyíró kistraktor beszerzése. Az oroszlányi településüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati társaság jelenleg Toro, RAZANT, Antonio Carrero, Gianni Ferrari kombinált fűnyíró kistraktorokat használ, amelyek kiegészítő felszerelésekkel (hótoló-lapát, sószóró) a téli időszakban a járdák síkosság mentesítésére is használhatóak.

A jelenlegi gépállományhoz tartalék alkatrészekkel is rendelkezünk. A jelenlegi géptípusok mellett, azokkal egyenértékű gépek beszerzését kívánjuk megvalósítani a magasabb hatásfokú munka és a nagyobb üzembiztonság érdekében.

A beszerzés két részből áll.

 • I. Rész: Műszaki tartalom: 1 db Fűnyíró és téli útüzemeltetéshez használt traktor (fűnyíró és homok5 és sószóró adapterrel)
 • II. Rész: 1 db Fűnyíráshoz használható kistraktor
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
11458/2017 Megkezdett
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás 2.
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Teljes ajánlati dokumentáció

Kivitelezési feladat

Oroszlányban a Mindszenti utcai új autóbusz öböl és teherforgalmi parkoló építése (a BorgWarner gyár tervezett/épülő bejáratától D-re eső cca. 160 m hosszú szakaszon), a közvilágítási hálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer kiváltásával,

2 db buszváró épület telepítésével; a HW Civil Építőipari Tervező És Szolgáltató Kft. HW-076-02 munkaszámú engedélyezési és kiviteli terve, valamint a KEM Kormányhivatal KE/UT/NS/A/537/14/2016 alapján, továbbá Nemes László közvilágítási engedélyezési terve szerint, a közműnyilatkozatokban szereplő előírások betartásával.

Az autóbuszöböl tiszta hossza 30,00 méter, a teherforgalmi parkolók teljes tiszta hossza 2 x 16,50 = 33,00 méter, a parkolóállások és az autóbusz megállóhely között elhúzással, szélességük egységesen 3,00 méter, pályaszerkezetük a D forgalmi terhelési osztályra tervezett, burkolatuk 10 cm vastagságú térkő.

A meglévő aszfalt- és az új térkőburkolat határán a K típusú szegély megépítését követően az elbontott burkolatszélt átlapolt pályaszerkezettel kell helyreállítani, az aknafedlapokat szükség szerint szintbe állítani.

Az autóbusz megállóhely mögötti járda szélessége 2,00 méter, egyéb helyeken a járda szélessége 1,50 méter, burkolata 6 cm vastagságú térkő.

2 db ALMA-REND Quattro típusú, 4 hátfalas hosszú oldalfalas buszváró épület kerül elhelyezésre.

A meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer (burkolt árok, átereszek, víznyelők és azok bekötései) a teljes szakaszon elbontásra kerülnek. Új víznyelők és átfolyós víznyelők, és beton csatorna épül.

Új közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A területen áthaladó villamos vezetékek (0,4 és 20 kV) mélysége a kivitelezést követően nem lesz megfelelő, ezért javasolt a burkolatépítést megelőzően a kábelek nagyobb mélységre helyezése védőcsőben.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
KBE-10559/2017 Megkezdett 2017.08.18. 10:00:00 2017.08.18. 10:00:00 2017.08.18. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.PDF Melléklet Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
.XLSX Közbeszerzési dokumentumok Költségvetési összesítő
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
KBE-06358/2017 Megkezdett 2017.08.10. 10:00:00 2017.08.15. 0:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Fedőlap
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Összefoglaló tájékoztatás
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Tartalomjegyzék
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Felolvasólap
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Az ajánlattevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok, igazolások
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Az egyes eljárási cselekmények időpontjai
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Szolgáltatási szerződés tervezet
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Ajánlott nyilatkozatminták

Közvilágítás kiépítése a Petőfi udvar 4-5. és 6-7. számú épületek között épülő új parkolónál és a Petőfi udvar 1-2. és 6-7. számú épületek között meglévő parkoló közvilágításának felújítása

Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. és 6-7. számú épületek közötti 597/39 hrsz-ú területen új 36 állásos parkoló kialakítását tervezi, melyhez kapcsolódóan a meglévő közvilágítási rendszert el kell bontani, és új közvilágítás kiépítése szükséges, hogy az újonnan kiépített parkoló terület megfelelően meg legyen világítva. A Petőfi udvar 1-2. és 6-7. számú épületek közötti 597/37 hrsz-ú területen meglévő parkoló terület megvilágításának felújítását is el kell végezni.

A közvilágítás átépítésének célja a közterületek közvilágítási rendszerének felújítása, mely során a parkolóhelyek és a terület megfelelő szintű megvilágítása biztosítva legyen. Az energiaellátás a meglévő közvilágítási hálózatról biztosítható.

Bontási munkák
A kivitelezés során a két területen meglévő 5 db közvilágítási acél kandelábert, továbbá a meglévő 160 fm közvilágítási kábelt el kell bontani.

Építési munkák
A kivitelezés során az 597/37 hrsz-ú területen 5 db STK 76/60/3 típusú kandelábert el kell helyezni és 90 fm közvilágítási kábelt kell fektetni.

Az 597 /39 hrsz-ú területen 8 db STK 76/60/3 típusú kandelábert el kell helyezni és 132 fm közvilágítási kábelt kell fektetni.

A felújítási munkákat a Keszmann & Bodnár Kft. ZBM2016/12. munkaszámú terve szerint kell elvégezni.

A kivitelezés során a közművek nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

Ajánlattétel során a rendelkezésre bocsátott költségvetés kiírás tételeit/szövegét és mennyiségeit tilos megváltoztatni.

A kivitelezésnek és a fénymérésnek 2017. március 31-ig kell megvalósulnia.

A szerződés tárgyát képező szerelési munkákat E.ON által minősített vállalkozás végezheti, mivel a kiépített térvilágítás a teljesítést követően a közvilágítási rendszer részeként az E.ON részére kerül üzemeltetésre átadásra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2017.01.19. 10:00:00 2017.01.23. 14:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.PDF Közbeszerzési dokumentumok Pontszámítás
.DOC Közbeszerzési dokumentumok Felolvasólap
.DOCX Közbeszerzési dokumentumok Ajánlott nyilatkozatminták
.DOCX Közbeszerzési dokumentumok Szerződéstervezet
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
45233120-6 Megkezdett 2016.10.19. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 1.sz. kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 2.sz. kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 3.sz. kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 4.sz. kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 5.sz. kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Melléklet Hirdetmények
.PDF Melléklet Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról
.XLS Melléklet 4.sz. kiegészítő tájékoztatás
.XLSX Melléklet 5.sz. kiegészítő tájékoztatás

A Közbeszerzési Munkacsoport 59/2016. (VIII.5.) határozata:

Oroszlány Város Önkormányzata „Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása és Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkái” tárgyban a Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyet a következő gazdasági szereplőknek küld meg (más ajánlattevők ebben az eljárásban nem tehetnek ajánlatot):

 • Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz
 • FTK Építő Kft., 2890 Tata, Barina utca 9.
 • Geotech Kft., 2800 Tatabánya, Réti u. 166.
 • Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt.,1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
 • Strabag Magyarország, Zrt. Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület
 • Fuép Kft. Győr, Fehérvári út 137.
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
KBE-07184/2016 Megkezdett 2016.08.29. 10:00:00 2016.08.29. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Egyéb közbeszerzési dokumentumok
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki terv
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás 2
.ZIP Melléklet Kiegészítő tájékoztatás mellékletei

Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása.

 • alagsori helyiségek: 250 m2
 • földszint: 472 m2
 • I. emelet: 472 m2
 • II. emelet: 472 m2
 • padlás: 499 m2
 • összesen: 2162 m2

Az 50-es évek elején épült, Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület jelenlegi állapotában lakhatásra már hosszabb ideje nem alkalmas, az épület állapota kifejezetten rossz, szerencsére tartószerkezeti szempontból nem károsodott, de mindenképpen teljes körű felújításra szorul. A térelhatároló falszerkezetek már nem elégítik ki a minimális energetikai követelményeket sem.

Az épület minden szintjén az összes válaszfal kibontásra kerül, ugyanoda új falazat készül, így stabil válaszfalak állnak majd rendelkezésre a belső helyiségek között is. Az alagsorban sem falazattal lerekesztett önálló tárolók lesznek, hanem az épület külső talajnedvesség elleni szigetelésének hiánya miatt megjelenő talajpára kiszellőzetésének biztosítása érdekében rácsos elhatárolás készül, a párás levegő elszívása mellett. Az épület tetőszerkezeteként sík tető kerül kialakításra, megszüntetve a régi, padlástér szinti mosókonyha bevilágítását, szellőzését biztosító, az épület DK-i tetőfelületén lévő felépítményt. Itt a volt mosókonyha megszüntetése mellett egy padlásbejárati ajtó kerül kialakításra.

A lakások alaprajzi elrendezése szintén a Petőfi udvar 1-2. számú épülettel azonosan kerül kialakításra, azzal az eltéréssel, hogy a nappali - konyha - étkező funkciót betöltő helyiség laminált padlóburkolatot kap, a konyhabútor előtti terület pedig hidegburkolatot. A fürdőszoba csempeburkolatot kap, itt szerviz ajtónyílások nem készülnek, mert minden mérőegység a lépcsőházi főelosztó szekrényből indul, ide kerül elhelyezésre a négy villamos mérő, alatta az egyedi hőmennyiség és a vízmérő órák. A belső ajtók utólag szerelhető tokos szerkezetűek, a bejárati ajtók műanyag nyílászárók, a főbejárati ajtók alumínium ajtók, az ablakok 6 kamrás kialakításúak lesznek. A hőszigetelés 10 cm Baumit vakolatrendszerrel valósul meg.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
8222/2016 Megkezdett 2016.08.05. 10:00:00 2016.08.09. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás 2
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás 3
.ZIP Melléklet Kiegészítő tájékoztatás 2 mellékletek
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentáció

Az oroszlányi Malomsori óvoda 2016. évi tervei a korábban megkezdett energetikai korszerűsítést hivatottak teljessé tenni. Lényeges tartalma (a PH Navitas Kft. 2016. májusi terve szerint) a teljes körű hőszigetelés, valamint a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és tetőtéri összeroskadt hőszigetelés elbontása, új fémlemez fedés létesítése villámvédelem kialakításával együtt, és a 2015. évben létesült terasz lefedése, ereszcsatorna kiépítése a mellékelt műszaki tartalommal.

Ajánlattétel során a rendelkezésre bocsátott költségvetés kiírás tételeit/szövegét és mennyiségeit tilos megváltoztatni! Amennyiben az ajánlattevő nem a költségvetés-kiírásban megjelölt gyártmányt, terméket árazza be, az ajánlat részeként csatolni kérjük az egyenértékűséget igazoló dokumentációt (termékleírás, tanúsítványok, …) Az egyenértékűséget bemutató összehasonlító anyag (amelyben fel vannak tüntetve a költségvetési kiírásban szereplő és a helyette beépíteni kívánt anyag vagy termék vagy szerkezet tulajdonságai) és az ezt alátámasztó dokumentumok a szakmai ajánlat kötelező tartalmi elemeit képezik. E témában hiánypótlásnak helye nincs.

1. teljesítési részhatáridő: 2016. augusztus 29. Szükséges műszaki tartalom: tetőszigetelés és az udvar felőli homlokzathőszigetelés

Teljesítési véghatáridő: 2016. október 31.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
7115/2016 Megkezdett 2016.07.15. 0:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás

Értékhatár alatti eljárások

közzétéve

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban Ajánlatkérő) pályázatot hirdet az 1. melléklet szerinti telephelyein tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására.

Ajánlattevő által különösen elvégzendő feladatok: 2. melléklet tartalmazza

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2017.12.05. 10:00:00 2017.12.07. 0:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
.PDF Melléklet Melléklet 1
.PDF Melléklet Melléklet 2

A következő oltóanyagok szállítása: Ajánlat a következő négy részre tehető, egy vagy több részre. Ajánlatkérő a nyertes gyógyszerszállítót részenként külön-külön választja ki.

 • 1. HPV elleni védőoltás a 13 éves fiúk részére

  megnevezés: Humán papillomavírus vakcina (6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus). Adszorbeált injekció előretöltött fecskendőben. Rekombináns. ATC-kód: J07BM01.
  4 komponensű védőoltás.
  A 13 éves fiúk létszáma: ~ 100 fő
  Oltóanyag mennyisége: 2 db/fő

 • 2. Rota vírus elleni védőoltás 2-3-4 hónapos korban

  megnevezés: RotaTeq belsőleges oldat. Rotavírus vakcina, élő, orális, pentavalens (G1,G2,G3,G4,P1A/8/ típusú rotavírus), ATC kód: J07BH02.
  a térítésmentes oltási programban részvételre jogosult gyermekek száma: ~200 fő
  Oltóanyag mennyisége: 3 db/fő

 • 3. Pneumococcus elleni védőoltás a 65 éven felüliek részére

  megnevezés: PneumoVax 23 poliszacharida 65 év feletti oroszlányi lakosok
  Oltóanyag mennyisége: 1 db/fő

 • 4. Bárányhimlő elleni védőoltás

  megnevezés: varicella elleni oltóanyagok
  Varilrix (gyártó GlaxoSmithKline) vagy Varivax (gyártó: MSD Pharma Hungary) oltóanyag
  a térítésmentes oltási programban részvételre jogosultak: a 16 hónapos korú gyermekek (a 2015. szeptember 1. után született gyermekek)
  Oltóanyag mennyisége: 1 db/fő

 • A fenti mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, a tényleges mennyiség az oltási programban való részvételre vonatkozó nyilatkozatok függvényében alakul.

  Ajánlat tehető a fenti négy rész közül egy vagy több részre. Ajánlatkérő a nyertes gyógyszerszállítót részenként külön-külön választja ki.

  Oltási időszak: 2017. május 29. napjától folyamatosan

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2017.05.15. 10:00:00 2017.05.15. 14:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.PDF Közbeszerzési dokumentumok Felolvasólap
.PDF Közbeszerzési dokumentumok Ajánlott nyilatkozatminták
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.12.15. 12:00:00 2016.12.19. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi dokumentáció
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.12.15. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció Felolvasólap

Az Oroszlány, Táncsics Mihály út 27. szám, 589/1 hrsz. alatti mentőállomás külső térburkolat felújítás, 4 állásos parkoló építés, csapadékvíz elvezetés és a csatornahálózat aknáinak felújítása.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatai:

 • A jelenlegi aszfalt térburkolat elhasználódott, csapadékvíz elvezetése nincs megoldva. Az épület előtt új térkő burkolat építése szükséges, a régi aszfaltburkolat elbontásra kerül, területe 190 m2.
 • A dolgozók gépkocsi parkolásához, a térburkolathoz csatlakoztatva 4 állásos gépkocsi parkoló kialakítását kell megépíteni 55 m2 területtel, egy mozgáskorlátozott parkolóhely kialakításával.
 • Az új térburkolat csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, melyet a Táncsics Mihály úti csapadékvíz elvezető csatornába kell bekötni terv szerint.
 • A meglévő szennyvízelvezető hálózat aknái falazott szerkezetűek, a falazat rossz állapotú tégla szerkezetű, az aknák üledékkel telítettek, 2 db új aknát kell építeni.
 • A gépkocsik mosására használt mosóhelyiség előtt olajfogó aknát kell építeni, mivel a jelenlegi olajfogó akna nem tölti be funkcióját.
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.08.29. 11:00:00 2016.08.30. 15:30:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Egyéb dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Melléklet Kiegészítő tájékoztatás melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában és üzemeltetésében lévő 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42. székhelyen található József Attila Általános Iskola tornaterem megvilágításának korszerűsítési munkáinak tárgyában.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.07.25. 10:00:00 2016.07.25. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Költségvetés kiírás

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Város Közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.06.27. 10:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Eljárást megindító felhívás - Módosított -
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Felolvasólap - Módosított -
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.06.28. 10:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Költségvetési kiírás


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
15-JOGI/75-......./2016 Megkezdett 2016.06.02. 10:00:00 2016.06.03. 0:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.DOC Ajánlattételi dokumentáció Felolvasólap
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Az ajánlattevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Az egyes eljárási cselekmények időpontjai
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció Szerződéstervezet
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlott nyilatkozatminták
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi műszaki dokumentáció

"II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár épületének belső felújítási munkálatai” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljáráshoz

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 1 nappal meghosszabbítja: 2016. június 7. (kedd) 10 órára

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.06.07. 10:00:00 2016.06.08. 14:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.DOC Ajánlattételi dokumentáció Felolvasólap
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Tervezett felújítási munkálatok

„Iskolatej szállítása az iskolagyümölcs-program kiegészítéseként a 2016/2017. tanévben” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2016.05.19. 11:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlati felhívás
.DOC Ajánlattételi dokumentáció Felolvasólap

Korábbi eljárások

közzétéve

Oroszlány Város Önkormányzata „Eszközbeszerzés „Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 számú projekt keretében” tárgyban tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, a Kbt. 117. §-a szerint. (K.É. 17445/2017).

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredménytelen 2017.12.12. 10:00:00 2017.12.12. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2016.04.15. 10:00:00 2016.04.18. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Eljárást megindító felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentum elkészítésére a tulajdonában és üzemeltetésében lévő alábbi intézmények tárgyában.
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2016.04.11. 10:00:00 2016.04.11. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
KBE-01959/2016 Eredményes 2016.03.25. 10:00:00 2016.03.30. 14:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Részvételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
Ajánlati szakasz
.PDF Jegyzőkönyv az ajánlatok felbontásáról Jegyzőkönyv az ajánlatok felbontásáról
Értékelési szakasz
.PDF Írásbeli összegzés az ajánlatok elbírálásáról Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
.PDF Közbeszerzési szerződés Vállalkozási szerződés

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja közbeszerzési dokumentumok kiegészítése/módosítása indoklással.

ajánlattételi határidő:
 • a következő helyett: 2016. március 25. (péntek) 9 óra
 • a következő értendő: 2016. április 4. (hétfő) 9 óra
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
KBE-01960/2016 Eredményes 2016.04.04. 9:00:00 2016.04.06. 9:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Részvételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Részvételi dokumentáció Dokumentáció
.XLS Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.XLS Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.XLS Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
Értékelési szakasz
.PDF Írásbeli összegzés az ajánlatok elbírálásáról Ajánlatok elbírálása

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, kiegészítő tájékoztatás kerül megküldésre indoklással.

ajánlattételi határidő:
 • a következő helyett: 2016. március 25. (péntek) 9:30 óra
 • a következő értendő: 2016. április 4. (hétfő) 9:30 óra
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
KBE-01962/2016 Eredményes 2016.04.04. 9:30:00 2016.04.06. 9:30:00
Részvételi szakasz
.PDF Részvételi felhívás Eljárást elindító felhívás
.ZIP Részvételi dokumentáció Dokumentáció
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Tervezői válaszok
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
Értékelési szakasz
.PDF Írásbeli összegzés az ajánlatok elbírálásáról Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja közbeszerzési dokumentumok kiegészítése/módosítása indoklással.

ajánlattételi határidő:
 • a következő helyett: 2016. március 25. (péntek) 11 óra
 • a következő értendő: 2016. április 4. (hétfő) 11 óra
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2016.04.04. 11:00:00 2016.04.06. 11:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Részvételi felhívás Eljárást megindító felhívás
.ZIP Részvételi dokumentáció Dokumentáció
.XLS Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás
.ZIP Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési dokumentumok
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről Összefoglalás végső ajánlatokról és tájékoztató az eljárás eredményéről
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2016.01.12. 10:00:00
Részvételi szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi felhívás és mellékletei
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Jegyzőkönyv ajánlatok felbontásáról
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Végleges ajánlat
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2015.11.26. 11:00:00 2015.11.26. 0:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2016.02.01. 0:00:00 2016.02.15. 0:00:00 2016.02.24. 0:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Részvételi felhívás Eljárást megindító felhívás
Értékelési szakasz
.DOC Tájékoztató az eljárás eredményéről Felolvasó lap
Ajánlati szakasz
.DOC Ajánlattételi dokumentáció Ajánlott nyilatkozatminták

Legnépszerűbb cikkek

Ipari parki buszmenetrend! (5744)
Oroszlány város helyi autóbuszjáratai 2015. július 1. (szerda) üzemkezdettől az alábbi új menetrend szerint közlekednek
Én is bányász vagyok (4715)
Oroszlány várossá válásában, a jelenlegi infrastruktúra és városkép kialakításában fontos szerepe volt a bányászatnak
Ifjú tűzoltók kerestetnek! (4527)
Az tűzoltó egyesület fiú-, és lánycsapatába keres olyan fiatalokat, akik érdeklődnek a tűzoltó hivatás iránt
Megújuló városi televíziózás? (4748)
Pályázatot ír ki az önkormányzat a televíziós műsorszolgáltatási feladatok ellátására
Nyitnak a Gresók (4627)
File Beáta jegyző jelenlétében avatták fel azt az új, helyi vállalkozók által megálmodott kereskedelmi egységet
Éjszakába nyúlóan üléseztek (4238)
Emberesre sikeredett a keddi képviselő-testület anyaga

Elérhetőségeink

Oroszlány Város Polgámesteri Hivatala

A honlap tartalmáért felelős vezető:
Lazók Zoltán - Oroszlány Város polgármestere

A honlap tartalmát szerkeszti:
Ivák István ivak@okis.hu