Pénzügyi Osztály

Ügyfélfogadás
Hétfő 1300 - 1700
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 0800 - 1200

Osztályvezető

Bársony Éva
osztályvezető

Az osztály legfontosabb tevékenységi területei (röviden összefoglalva)

Pénzügyi ügyintézés:
 • közgazdasági elemzések, gazdasági programtervek, pénzügyi kihatású gazdasági intézkedések kidolgozása
 • költségvetési koncepció, költségvetés, zárszámadás, beszámoló elkészítése
 • az államháztartás szervei felé havi, féléves, háromnegyed éves és éves információk szolgáltatása
 • évközi és év végi költségvetési beszámolók alapján adatszolgáltatások
 • a állami hozzájárulások, központi támogatások előirányzataival, igénylésével, lemondásával és pótigények kezelésével kapcsolatos feladatok
 • a zárszámadási rendelettervezettel, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves pénzforgalmi jelentéssel, könyvviteli mérleggel, pénzmaradvány-kimutatással kapcsolatos adatszolgáltatások
 • a költségvetési évet követően a tényleges mutatók alapján az igénybe vett hozzájárulások és központi támogatások elszámolása
 • az önkormányzat követelései alapján egyenlegközléshez, felszólításhoz, végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok
 • a költségvetési évről készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározása és nyilvántartása
 • az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok
 • a nemzetközi Európai Uniós és hazai pályázatok pénzügyi elszámolása
 • választások, népszavazások pénzügyi elszámolása
 • könyvelési, adatszolgáltatási feladatok elvégzése
 • számviteli nyilvántartásokhoz kapcsolódó analitikák naprakész vezetése
 • beérkező számlák nyilvántartásba vétele, kimenő számlák kibocsátása
 • intézmények bérbeadásával kapcsolatos adminisztráció
Pénztári feladatok:
 • házipénztár kezelése
 • nem rendszeres kifizetések számfejtése
 • az önkormányzat szigorú számadású nyomtatványainak nyilvántartása, értékpapírok biztonságos őrzése, kapcsolódó adminisztratív feladatok teljes körű ellátása
Adóhatósági feladatok:
a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott adók, adók módjára behatandó köztartozások
 • megállapításával,
 • nyilvántartásával,
 • kezelésével,
 • beszedésével,
 • végrehajtásával,
 • ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • fizetési könnyítéssel, adómérsékléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Költségvetési csoport

Ügyintézők

Saródiné Lengyel Anikó
pénztáros
Bános Vanessza
pénzügyi ügyintéző
Rimár Regina
pénzügyi ügyintéző
Varga Zoltán
pénzügyi ügyintéző
Gyurkovszky Judit
pénzügyi ügyintéző
Demeter Lászlóné
pénzügyi ügyintéző
Erőss Renáta
pénzügyi ügyintéző
Kozák Sándorné
pénzügyi ügyintéző(Óvodák, Szocszolg)
Kürti Gabriella
pénzügyi ügyintéző (OKSZIK)
Aranyosi Teréz
pénzügyi ügyintéző
Keltai Erika
pénzügyi ügyintéző
Róth Sándor
pénzügyi ügyintéző (Óvodák)
Terdikné Wuts Andrea
pénzügyi ügyintéző (Óvodák, Szocszolg)

Adóügyi csoport

Csoportvezető

Velmovszki Ferencné
adóügyi csoportvezető

Ügyintézők

Bognárné Merész Mariann
adóügyi ügyintéző
Csizmazia Tünde
adóügyi ügyintéző
Kókai Zsuzsanna
adóügyi ügyintéző
Szabóné Böröcz Ágnes
adóügyi ügyintéző

Helyi adók

Eljáró hatóság: Oroszlány város jegyzője
Eljáró hatóság illetékességi területe: Oroszlány város közigazgatási területe

Postacím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Telefonszám: 34/361-444
Telefax szám: 34/361-444 / 192-es mellék
E-mail cím: hivatal@oroszlany.hu

Helyi adó rendelet

Letölthető dokumentumok
 Helyi adó rendelet (hatályos 2020. január 1-től)
 Helyi adó rendelet (hatályos 2018. január 1-től)
 Rendelet a talajterhelési díjról (hatályos 2017. január 1-től)

Elektronikus ügyintézés

 Tájékoztató elektronikus ügyintézésről Önkormányzati Hivatali Portál
Bankszámla számok
Építményadó 12028003-00254374-01200004
Helyi iparűzési adó 12028003-00254374-01100007
Vállalkozók kommunális adója 12028003-00254374-01300001
Gépjárműadó 12028003-00254374-01000000
Késedelmi pótlék 12028003-00254374-01500005
Bírság, önellenőrzési pótlék és végrehajtási költség 12028003-00254374-01600002
Államigazgatási illeték 12028003-00254374-03800002
Egyéb bevételek 12028003-00254374-00800003
Idegen bevételek 12028003-00254374-00900000
Talajterhelési díj 12028003-00254374-03500001
Földbérbeadásból származó jövedelem adója 12028003-00254374-01400008

Építményadó

Szabóné Böröcz Ágnes
adóügyi ügyintéző

Adatbejelentés határideje: Az adókötelezettség változását követő 15 napon belül

Az adatbejelentés teljesítése
 • Az építményadóra rendszeresített nyomtatványon
 • Az adó alanya, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa
 • Az adó alapja az épület hasznos alapterülete
Az adó mértéke
 • Lakás után: 250 Ft/m2
 • Gépjárműtárolók és hétvégi pihenők esetében: 720 Ft/m2
 • Az Oroszlányi Ipari, Tudományos és Technológiai Park területén: 1.200 Ft/m2
 • A város egyéb területén: 1.000 Ft/m2
 • Reklámhordozó: 0 Ft/m2
A vállalkozó üzleti célú építménye kivételével mentes a magánszemély tulajdonos a lakáscélú építményadó alól.
A vállalkozó üzleti célú építménye kivételével mentes az építményadó alól az a nem lakás céljára használt építmény, amelyik sport célra létesült, arra használják.
A vállalkozó üzleti célú építménye kivételével mentes a gépjárműtárolók és hétvégi pihenők magánszemély tulajdonosa az építményadó alól.
Letölthető dokumentumok
 Építményadó nyomtatványok

Gépjárműadó

Csizmazia Tünde
adóügyi ügyintéző
Az adó alanya, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
 • Személygépjárművek, motorkerékpárok esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény, kilowattban kifejezve.
  Az adó mértéke a gépjármű
  • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.
 • Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
 • A tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.
 • Nyergesvontató esetében saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
  Az adó mértéke
  • az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380 Ft. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft.
Bejelentési kötelezettség
 • A tulajdonváltozással érintett mindkét szerződő félnek a változás követő 15 napon belül a Járási Hivatal Kormányablakánál.
 • Súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó mentesség bejelentése az adócsoportnál, az I. em. 16. szobában az erre rendszeresített nyomtatványon.
A gépjárműadó-kötelezettséget érintő változások (adás-vétel, forgalomba helyezés, forgalomból való kivonás, átalakítása, környezetvédelmi osztályba sorolásának módosulása) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kapott adatbázis alapján kerülnek feldolgozásra.
Letölthető dokumentumok
 Gépjárműadó nyomtatványok

Iparűzési adó

Bevallási határidő
 • Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén: az adóévet követő év május 31.
 • Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység estén: a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napjáig
A bevallás teljesítése
 • Az iparűzési adóra rendszeresített nyomtatványon
Az adó alanya
 • Az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tevékenységet folytató vállalkozó
Az adó mértéke
 • Állandó jelleggel végzett tevékenység után: A helyi adókról szóló törvény szerint megállapított önkormányzatra jutó adóalap 2 %-a
 • Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén: Egyéb ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén 5.000 Ft/nap
A helyi iparűzési adó megfizetése alól mentesül
 • a vállalkozás, ha vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot.
 • a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 M Ft-ot,
Önkormányzat
2021. February 26.

Ismét egyeztettek a képviselők

Lazók Zoltán polgármester 10 napirendhez kapcsolódó döntés tervezetét egyeztette az oroszlányi képviselő-testület tagjaival internetes munkamegbeszélés keretében csütörtök délután.

Hír
2021. February 26.

Hat új állampolgár

Hatan tettek ünnepélyes állampolgársági esküt csütörtök délelőtt a városházán, akik Rajnai Gábor alpolgármestertől és Rózsa Szilvia anyakönyvvezetőtől vehették át okmányaikat.

Hír
2021. February 26.

Oroszlány is támogatni kívánja a Remédium Alapítvány iskoláját

Olyan szociálisan, egészségügyileg és egyéb módon hátrányos helyzetű tanulókat fogad a tatabányai Remédium Alapítvány iskolája, akik eddigi életük folyamán súlyos iskolai kudarcokat szenvedtek el, mélyszegénységből érkeztek, akiket a „normál” iskolarendszer nem szívesen lát falai között.

Sport
2021. February 25.

Sima vereség

Az Atlasz Geodézia felnőtt megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 16. fordulójában az oroszlányi focisták Esztergomban léptek pályára. A tartalékosan felálló csapatnak nem sikerült a pontszerzés és súlyos vereséget szenvedett.

Önkormányzat
2021. February 25.

Településrendezési eszköz módosítása

Oroszlány Város Önkormányzata a Képviselő-testület 38/2020. (VI.16.) határozata alapján tárgyalásos eljárás keretében kezdeményezi a 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását az Oroszlány, 0265/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, valamint megindítja az elkészült tervezet munkaközi tájékoztatási szakaszát.

Évforduló
2021. February 25.

Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk…!

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatát követően 2001-ben emlékeztek meg először a kommunizmus áldozatairól. Azóta minden évben február 25-én tartanak országszerte megemlékezéseket.

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek