Önkormányzat
2021. February 13.

Oroszlány is csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

A február 11-i online munkamegbeszélésen a képviselő-testület többségi támogatással jóváhagyta Oroszlány Város Önkormányzata 2021. március 1-jétől rendes tagként történő csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez.

A Szövetség megalakulását 1990. november 18-án határozta el 35 alapító önkormányzat, amely 1991-ben Magyar Önkormányzatok Szövetsége néven jött létre azzal a céllal, hogy a lehetőségekhez képest, típustól függetlenül próbálja meg összefogni a magyar önkormányzatokat.

Ennek szellemében végzi tevékenységeit 30 éve aktív szereplőként működve az önkormányzati érdekek érvényesítésében, törekedve a többi szövetséggel való együttes fellépésre, amely sajnos csak kevés eredménnyel valósul meg az önkormányzati szövetségekben megjelenő mindenkori politikai érdekek miatt.

A MÖSZ fontosnak tartja, hogy az önkormányzatokat érintő tárgykörökben konferenciák és szemináriumok, workshopok tartásával, képzésekkel, vidéki helyszíneken eszmecserékkel hosszú-távon hozzájáruljon az ismeretek bővítéséhez, tagjai, a polgármesterek és képviselők hatékonyabb és eredményesebb munkájához.

Az Európai Unió hangsúlyozza a decentralizáció és szubszidiaritás elvét, a többszintű kormányzás alkalmazását, területi együttműködések szorgalmazását a helyi önkormányzatok bevonásával, partnerségben dolgozva a célok, tartalmak meghatározásához és végrehajtásához. Ennek szellemében folytatja a Szövetség tevékenységét mind a hazai partnereivel, tagjaival együttműködve, mind pedig az EU intézményekkel, kiemelten a Régiók Bizottságával, amelynek ülésein az érdekszövetségek delegáltjaik útján érvényesíthetik az önkormányzati érdekeiket.

A Szövetség nyitott szervezetként működik, csatlakozhat hozzá bármely önkormányzat, valamint az önkormányzatok társulásai, kistérségi, regionális és országos szövetségei. A szervezet rendes tagja lehet az az önkormányzat, amely belépési nyilatkozatban az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja, hogy a Szövetség munkájában tevékenyen részt vesz és az éves tagdíjat befizeti.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépéshez szükséges tagdíj fedezetét (10,- Ft/állandó lakosságszám) az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete tartalmazza.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek