Önkormányzat
2020. January 29.

Gyors döntések

Tizenhárom napirendi pont megvitatása várt a képviselőkre a keddi testületi ülésen. Egy óra leforgása alatt, „csont nélkül” szavazták meg a városatyák az előterjesztéseket.

Elsőként Lazók Zoltán polgármester tartott tájékoztatót a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd elfogadták a helyi közművelődési feladatok ellátásáról elkészített önkormányzati rendeletet.

Egyhangú döntéssel módosították az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló előírást, melyet a bérleti díjak megállapítását hozó döntés hatályba lépése tett szükségessé. Elfogadták a szociális igazgatásról és ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, valamint döntöttek a bölcsődei és óvodai nyári nyitvatartások rendjéről.

Az alapító okirat módosítása és a közművelődési rendelet megalkotását követően a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány intézményi szintű felülvizsgálatának következő eleme a szervezeti és működési szabályzat módosítása volt. Az intézményvezető a jogszabályi előírásoknak megfelelő új szabályzatot készített, melynek előterjesztését szintén elfogadták. Megvitatták a város 2020. évi közbeszerzési tervét, melynek tartalma az év folyamán szabadon módosítható. Így jelenleg a már testületi döntéssel vagy támogatási szerződéssel rendelkező eljárások kerültek az anyagba.

Tárgyalták a Kisprojekt Alap pályázati lehetőségét, melynek célja - többek között - a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések támogatásával. A projektnek köszönhetően a felvidéki Galántán, a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős, információs pult is telepítésre kerülhet, mely Oroszlányról és környékéről is tartalmaz majd információkat. Szintén e pályázat keretein belül valósulhat meg a Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász Tematikus Élménypark” létrehozása.

Sor került a nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, melynek határozati javaslata is elfogadásra került.

Az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntései között ipari célú hasznosításra szánt Felső-telepi kiskert vásárlása, és egy város tulajdonát képező lakás eladása is szerepelt.

Zárt ülésen tárgyalták az útberuházások megvalósításának kérdéseit a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 számú pályázat keretében, valamint az Önkormányzat, az OIH Zrt. és a LÜN Kft. közötti megállapodások gazdaságossági felülvizsgálatát.

A testületi ülés teljes anyaga weboldalunkon megtekinthető!


Elérhetőségeink

 • Oroszlány Város Polgámesteri Hivatala
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek