Önkormányzat
2019. March 27.

Több mint tucatnyi kérdésről döntöttek

Több mint egytucat napirendi pont megtárgyalása várta a képviselő testületet kedd délutáni ülésén.

Az elmúlt időszak eseményeiről Lazók Zoltán számolt be, aki többek között tájékoztatta a jelenlévőket a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók létszámának alakulásáról és a Foglalkoztatási Paktum folytatásáról.

A továbbiakban megtárgyalták a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 2018. évi beszámolóját és a felmerülő egyéb közlekedési kérdéseket.

Napirenden volt a Varikont Kft. beolvadása az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be, valamint elfogadták a cég 2018-ban végzett munkájának jelentését.

A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2018-as beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról és azok eredményességéről. Az anyagból kiderült: a szolgálat négy telephelyen 13 különböző ellátási formát biztosít, melyek munkatársai egységes szemlélettel, a közösségi munka sajátos eszközeivel segítik az egészségi okokból vagy szociális problémák miatt krízishelyzetbe került személyeket és családokat a problémáik kezelésében, megoldásában.

A beszámoló részletezte az intézmény alapszolgáltatási és szakellátási tevékenységét, tájékoztatást adott az ügyfélforgalomról, az ellátottak számáról, a személyi és tárgyi feltételekről, valamint az ellátások eredményességéről.

A testületi ülés teljes anyaga megtalálható weboldalunkon.


Elérhetőségeink

 • Oroszlány Város Polgámesteri Hivatala
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek