19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
a helyi adókról
17/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet
a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról