11/2004. (IV.7.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
Módosító rendelet(ek)
14/2011. (VII.7.) módosító rendelet 36/2008. (XII.11.) módosító rendelet 15/2005. (V.11.) módosító rendelet
Rendelet egységes szerkezetben
10/2004. (IV.7.) önkormányzati rendelet
A zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól
Módosító rendelet(ek)
16/2012. (VI.14.) módosító rendelet 22/2009. (X.15.) módosító rendelet 25/2004. (X.6.) módosító rendelet
Rendelet egységes szerkezetben