2/1998 (I.28.) önkormányzati rendelet
Oroszlány Városi Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Módosító rendelet(ek)
22/2009. (X.15.) módosító rendelet
Rendelet egységes szerkezetben