25/1993 (V.18.) önkormányzati rendelet
A helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról
Módosító rendelet(ek)
9/2000 (V.3.) módosító rendelet
Rendelet egységes szerkezetben