Ünnep
2019. August 21.

Díszpolgárt köszöntöttek nemzeti ünnepünkön

1992-ben döntött úgy Oroszlány város képviselő-testülete, hogy augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, kitüntetéseket adományoz azoknak, akik személyes példamutatásukkal, a településért végzett munkájukkal, a város életében a közösség javára kifejtett kimagaslóan és tartósan eredményes tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy Oroszlány dinamikusan és töretlenül fejlődjön.

2019-ben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlány Város Díszpolgára” címet adományozott: magister Jozef Belický részére, az oroszlányi szlovák hagyományok ápolása, a szlovák hagyományőrző kultúra fejlődése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként.

Jozef Belický szlovákiai testvérvárosunk, Vágsellye polgármestere. Városában több közszolgálati tisztséget is betöltött már az elmúlt években, és jelenleg is. 1991-től a vágsellyei rendőrkapitányság alapítója, vezetője 2002-ig. Munkája mellett 1999-ben beiratkozott a Pozsonyi Comenius Egyetem Jogtudományi Karára, ahol 2005–ben jogi diplomát szerzett. 2002-től Vágsellye város jegyzője, majd 2006-tól egyéni vállalkozó. 2014-től, jelenleg második ciklusában, Vágsellye város polgármestere.

Munkája során bármely tisztséget is látott el, Oroszlány városa felé mindig elkötelezett volt, munkájával, segítőkész, pozitív hozzáállásával a két település között a kapcsolatot erősítette, stabillá tette. Ahogy városunkban ismerik, Belický József, aktivitásával hozzájárult településünkön a szlovák hagyományőrző kultúra fennmaradásához, az emberi kapcsolatok fejlődéséhez.

Nyílt, közvetlen személyiségével a két település lakóinak barátságát, az emberi kapcsolatok építését támogatja. Munkatársa így fogalmazott: „Jozefnek annyi barátja van Oroszlányban, hogy mikor néhány éve elkísértem a Bányásznapra, minden lépésnél valaki köszöntötte, olyan érzés volt, mintha itthon, Vágsellyén lettünk volna”. Szívvel lélekkel a barátainak adja magát, tevékenységét teljes odaadással végzi. Nem ismeri a „lehetetlen” kifejezést, mindenre talál megoldást, folyamatosan arra törekszik, hogy még jobb legyen az együttműködés, és újabb lehetőségek nyíljanak a kapcsolatok építésére, erősítésére. Együttműködésünket közös múltunkra, közös történelmünkre alapozza, véleménye szerint a magyar kisebbség náluk és a szlovák kisebbség nálunk közelebb hoz minket egymáshoz. Munkatársai így vélekednek róla, amelyet mi is megtapasztaltunk: „Nagy szíve van, különleges intelligenciával, nagy tájékozottsággal bír a történelem, irodalom, film és politika területén is, valamint magas fokú toleranciával rendelkezik. Ő egy nagy EMBER!”

Jozef Belickýt a Képviselő-testület több éves együttműködést építő munkáját elismerve Díszpolgári címmel jutalmazza.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományozott: Ackermann Józsefné részére az oroszlányi Foltvarró Klub megalapítása és fenntartása, valamint a civil szervezetekben a város érdekében kifejtett tevékenysége, kiváló munkája elismeréseként.

Ackermann Józsefné Erzsike gyermekkora óta él Oroszlányban. Nyugdíjba vonulása óta, közel 10 éve vezeti a kezdeményezésére alakult Folt varró klubbot. 2011 óta tagja Oroszlány Barátainak Köre Egyesületnek. Az egyesület tagjaival nagyon sok önkéntes munkában vett részt, munkájával segítette a város oktatási és szociális intézményeit is. Rendszeres és aktív résztvevője a Civileké a Ház rendezvénysorozatnak, kiállítással, gyönyörű kézi munkákkal szó szerint színesíti a rendezvény-helyszíneket. Meghívásra kézműves foglalkozásokat tartott, kiállításokat „épített” a környező településeken is. Rendezvényekre apró ajándékokat készített önzetlenül a közönség számára, és erre bíztatta klubtársait is. Tevékenységét kiterjesztette a Borbálai közösségi házban működő nyugdíjas klub tagjaira is, varrást és kézimunkát tanított.

Ackermann Józsefné a klub létrehozásával lehetőséget adott a nyugdíjas korú klubtagoknak a közösségi életre, a szabadidő tartalmas és élménydús eltöltésére. Erzsike szaktudása, önzetlen segítsége hozzásegítette a klubot sikeres működéséhez, melyet a tagok nagyra értékelnek. (Betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen!)

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományozott: Izsáki Erika részére, Oroszlányban a judo sport érdekében 25 éven át végzett kitartó munkája elismeréseként.

Az Oroszlányi Judo Club elnöke és edzője 25 éve aktív segítője Oroszlány város judo sportjának. Végh Tibor tanítványaként sajátította el a sportág alapjait, folyamatosan bekapcsolódva a szakosztállyal kapcsolatos teendők elvégzésébe is. 1996-ban alapítvány létrehozásával járult hozzá a sikeres működés biztosításához, pályázatokat írt, rengeteg energiát népszerűsítette az egyesületet.

Óvodapedagógusként 1998-tól a megyében elsőként kezdett el foglalkozni az óvodás korosztály judo oktatásával. Tanítványai közül többen a mai napig tagjai az egyesületnek. Edzője ösztönzésére sportoktatói végzettséget szerzett, és bírói vizsgát tett a sportág alaposabb megismerése érdekében.

2001-ben Végh Tibor edzővel közösen megalapították az Oroszlányi Judo Clubot, melynek azóta is az elnöke. Áldozatos munkája nagy szerepet játszott a biztonságos működés megteremtésében, az eredmények által megnövekedett költségek előteremtésében, a válogatott sportolók menedzselésében. A vezetői teendők ellátása mellett folyamatosan végez edzői feladatokat, részt vesz versenyeken, edzőtáborokban. 2005-től több Masters Országos Bajnokságon is elindult, ahol mindig érmes helyeken végzett.

Jó kapcsolatot ápol a város vezetőivel, a megyei és regionális edzőkkel és sportvezetőkkel, a Magyar Judo Szövetség vezetőivel, méltón képviseli az egyesületet minden fórumon. A nemzetközi kapcsolatok ápolásában is meghatározó szerepet játszik, utazik a versenyzőkkel, együttműködik a programok szervezésében.

Támogatja a tanítványok előmenetelét, ha kell, bírói vagy edzői oklevél megszerzésének lehetőségét teremti meg számukra. Az egyesület minden évben nemzetközi és országos sportsikereket ér el, mely eredményekhez Izsáki Erika tevékenysége jelentősen hozzájárul.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományozott: Nagy Attila részére az oroszlányban 40 éve, az egészségügy területén végzett kiváló munkája elismeréseként.

Nagy Attila 40 éve dolgozik az oroszlányi mentőállomáson, 20 éve vezető beosztásban.

Attila végzettsége villanyszerelő, azonban a szakmájában csak néhány hónapot dolgozott, mert alapvetően az orvosi pályára készült. Szülei kérésre szerzett „normális” szakmát, de Attila kitartóan az egészségügy felé vonzódott, azért a mentőszolgálatnál helyezkedett el 1980. március 3-án mentőápolóként. Sorra végezte az iskolákat, azonban az orvosi egyetemi előkészítő után a katonaság szólította, így az orvosi pályáról le kellett mondania. A katonaság után a mentőszolgálathoz ment vissza dolgozni, 2009-ben kinevezték a mentőállomás vezetőjének. Munkájának színvonalát minősíti, hogy 2013-ban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom-Esztergom Megye Mentőápolója címmel tüntette ki. 2018-ban sikeresen elvégezte a felsőfokú mentő szakápolói vizsgát. Iskolákban, intézményekben tart újraélesztő tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat. 19 éve minden hétvégéjén a tatabányai általános sebészeten dolgozik, mint szakápoló, továbbá heti egy alkalommal egy ipari parki vállalatnál egészségügyi felügyeletet is vállal. Munkatársai szeretik, munkája a hivatása, bármikor készen áll az emberek szolgálatára.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz: Suvada Csaba részére az Oroszlányban 20 éven át végzett hagyományőrző és kulturális tevékenysége elismeréseként.

Suvada Csaba születése óta Oroszlányon él. Szülőhelye szeretetét az öröklött és átadott szlovák közösségi élmények és hagyományok őrzését tartja szem előtt, valamint aktívan tevékenykedik ezek érdekében a Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület keretein belül. Hosszú évek óta az egyesület vezetőségi tagja, önzetlenül végzi tevékenységét. Szervezőkészségének és aktivitásának köszönhetően minden évben a három nagy hagyományápoló rendezvény, a májusfa állítás és döntés, a Pünkösdi Bál és a szüreti felvonulás fő rendezője már két évtizede. Szervezőmunkája során igyekszik a fiatalokat összefogni, közösségépítő tevékenysége példaértékű. Családjával, kicsi gyermekeivel az oroszlányi szlovák hagyományok fennmaradásáért dolgoznak. Suvada Csaba városszeretetével, szlovák hagyományápoló és kulturális rendezvények szervezésében önként vállalt szerepével, a városi civil társadalmi életben végzett példamutató közösségi munkájával vált méltóvá az Oroszlányért kitüntető díszoklevélre.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek