Hír
2019. August 10.

Az autómban is ott a festék

Nekem is van családom, nekem is vannak gyerekeim, szeretném, ha egy élhető városban nőnének fel. Szeretünk itt lakni és szeretjük a városunkat!

Látjuk a hiányosságokat, de azt is látjuk, hogy mekkora erőforrásaink vannak. - Németh Gáborral, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (továbbiakban OIH Zrt.) vezérigazgatójával beszélgettünk, aki egyáltalán nem hagyományos értelemben vett cégvezető, hiszen gyakran válik meg a nyakkendőtől, zakótól és pattan kerékpárra, hogy ő maga térképezze fel milyen elvégzendő feladatok vannak még a városban.

Igen, a szolgálati autómban is ott van a korlát és a festék, és igen, ha kátyúba botlok, akkor kiszállok és megjelölöm, adott esetben elkerítem, majd felhívom rá a kollégáim figyelmét is!

Az utóbbi időben egyre több helyen jelentek meg az OIH Zrt. munkatársai a városban. Leginkább kátyúzni láthatták őket a lakók. Ez a társaság fő profilja?

Az OIH Zrt. alapvetően városüzemeltetéssel és város fenntartással foglalkozik, ám ezen belül rendkívül szerteágazó munkát végzünk. Társaságunk feladata az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények, ingatlanok, közterületek, infrastruktúrák karbantartása, üzemeltetése, fenntartása, illetve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok (lakóépületek, üzletek, irodák, építési területek) hasznosítása és az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásrendszer üzemeltetése, karbantartása is. A városüzemeltetés tekintetében két nagy területet kell megemlítenem: az utak és járdák, mint már meglévő infrastruktúrák karbantartása, üzemeltetése, illetve a parkfenntartás és köztisztasági feladatok.

Milyen anyagi forrásból működik a társaság?

Az önkormányzati költségvetésben bizonyos sorokban nevesítve vannak különböző tevékenységek, úgy mint úttisztítás, parkfenntartás, zöldterület gondozás, szemétszedés, útfenntartás. Erre van egy keretösszeg. Ennek nagyságáról minden évben az önkormányzat dönt, mi pedig ennek a keretösszegnek a terhére tudunk dolgozni. Reális üzleti tervet minden évben kizárólag azután tudunk készíteni, miután a testület elfogadja a város költségvetését. Tíz éves szerződésünk van a várossal a tevékenységek ellátására és ebben a szerződésben le van fektetve, hogy a megrendelő mit vár el a társaságtól.

Mit vár el a megrendelő az OIH Zrt-től?

Mindent. Adódnak váratlan problémák, melyek sürgős beavatkozást kívánnak. Ilyen volt nemrég a piachoz vezető híd leszakadása. Ezen kívül vannak automatizmusok: badellákat ürítünk, télen havat takarítunk, nyáron utcát seprünk, tavat kotrunk, lefolyókat tisztítunk, füvet nyírunk, bokrot ritkítunk, áprilistól október végéig meleg aszfalttal, októbertől áprilisig hideg aszfalttal igyekszünk betömni a kátyúkat. Egyébként az utak karbantartására mindösszesen négy emberünk van.

Ennek ellenére az elmúlt hónapokban meglehetősen sok út lett kátyúzva. Milyen kritériumok alapján döntik el, hogy mely utak élveznek prioritást, ha felújításról van szó?

Cégünk folyamatosan egyeztet a hivatal Beruházási és településüzemeltetési Osztályával. Nekik is van egy bizonyos útellenőri tevékenységük. Ebben a Közterület Felügyelet munkatársai is részt vesznek, nyilván ők is észlelnek hibákat, és nekünk is vannak javaslataink. Ezeket rangsorolnunk kell. Először a nagyobb, a nyomvonalban, kanyarívekben lévő kátyúkat javítjuk ki, utána megyünk a kisebb hibákat javítani. A városban nagyjából 50 kilométer út van és ugyanennyi járda. Ez 100 kilométernyi aszfalt. Erre idén bruttó 57 millió forintunk van. Hetente egyeztetünk a hivatallal és mikor elvégzendő feladat van, akkor árajánlatot küldünk, hiszen a rendelkezésünkre álló költségvetési keret nincs a társaságnál. Tevékenységi körön belül ellátunk feladatokat, mindig egyeztetve a hivatallal. Elvégezzük a munkát, kiállítjuk a számlát és 30 nap múlva fizet az önkormányzat.

Nem csak kátyúzás történt a városban, hanem bizonyos útszakaszok új kopóréteget is kaptak. Ezeket a munkákat is a társaság kollégái végezték?

Vannak olyan útszakaszok, mint például a Népek barátsága, vagy a Haraszthegyi utca bizonyos részei, ahol olyan rossz állapotban van az út, hogy már nem lehet kátyúzni. Ilyenkor társaságunk útépítő cégekkel szerződik a munkák elvégzésére.

Az alvállalkozó kilétéről az OIH Zrt. dönt?

Igen, mikor annak eljön az ideje. Szakembereink adott útszakaszt megfelelően átvizsgálva úgy döntenek, hogy kátyúzással nem helyrehozható annak állapota, más technológiára van szükség. Ezt jelezzük a hivatal felé és elindul egy egyeztetés. Kialakul egy szakmai koncepció, majd, ha az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a munkák elvégzéséhez szükség van plusz döntésre, akkor testület elé viszik. A tervet megvitatja a városfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, majd a testület. Ez minimum egy hónap. Amennyiben elfogadásra kerül a javaslat, akkor társaságunk visszajelzést kap a hivataltól, és csak ezután írhatunk ki a pályázatot. Természetesen van pályáztatási szabályzatunk, ebben vannak kötelmek, hogy milyen jellegű munkáknál és összeghatárnál milyen fajta pályáztatást kell eszközölnünk, illetve minket is köt a közbeszerzési törvény adott passzusa, hiszen döntő többségében mi is közpénzből működünk. Bizonyos értékhatároknál nekünk is le kell folytatnunk közbeszerzési eljárásokat. Annak van kiírása, lefolytatása. Az ajánlatokat össze kell hasonlítanunk mielőtt megszületik a döntés. Ez mind idő. Adott esetben hetek, hónapok.

Prioritást élveznek a helyi vállalkozók egy-egy pályázat elbírálásakor?

Nekünk az az érdekünk, hogy olyanokkal dolgozzunk együtt, akiknek ismerjük a munkáját, van vele tapasztaltunk, de sajnos vannak olyan munkák, aminek helyben nincs vállalkozója. Mivel létesítmény üzemeltetéssel is foglalkozunk, alapvetően nagyon sok helyi iparossal dolgozunk együtt, sőt, az útfenntartásban is sok helyi vállalkozó közreműködik, de az útépítésben például vannak olyan munkák, amik olyan eszközöket igényelnek, melyekkel helyi vállalkozók nem rendelkeznek.

Idén hol, milyen felújításokat végeztek a cég munkatársai?

Jelentősebb kátyúzási munkák zajlottak a Táncsics Mihály úton, itt aknaemeléseket is eszközöltünk. A Fürst Sándor végig lett javítva, a Bánki Donát utca, a Kertalja utca, a Haraszthegyi, a Kossuth a Népek barátsága, a Tópart utca, az Alkotmány utca. A Takácson is kátyúztunk már, de tudom, hogy a temetőig van még 28 kátyú amit meg kell még csinálnunk. Ebbe több teherautónyi aszfalt fog belemenni. Azért el kell mennünk Tatabányára, a gödröket meg kell vágni, be kell dolgozni, ki kell táblázni, ez egy lassabb folyamat. A Havasi utcában egy rész új kopóréteget kapott még tavasszal, a Népek barátsága és Haraszthegyi utcák bizonyos szakaszai szintén. Én szeretném, ha ezek a munkák folytatódnának, de a szűkös keretből tartalékolnunk is kell, hiszen a kurrens problémákat mindenképpen meg kell oldanunk. Jövőre pályázatból megújul az Irinyi János és a Fürst Sándor utca egy része, hiszen egy Szociális Rehabilitációs Pályázat keretébe sikerült a két utca felújítását belevonni. Ezért nem kap idén új kopóréteget a két érintett szakasz, hiszen az kidobott pénz lenne, ugyanis a pályázat keretében egy komplexebb felújításra lesz lehetőség.

Mire számíthatnak még a városlakók idén?

Október 31-ig a Táncsics Mihály út a Koloman utcai kereszteződéstől, a Mindszenti utca, Szent Borbála utca kereszteződéséig teljesen fel lesz marva és új burkolatot kap, ezzel egyidejűleg a járda is megújul a Sportteleptől az Ipari Parkig. 2016-ban elkezdtük a Mindszenti út alatti szennyvíz gerincvezeték cseréjét. Akkor nagyjából 850 méter vezeték lett kicserélve, tavaly folytattuk a munkát és kicseréltük a Bánki Donát utca és a piac közötti részen, augusztusban a kettő között kezdjük el, vagyis folytatjuk a vezetékcserét. Ezek a munkálatok szeptemberben, és október elején is zajlani fognak. Ez mélyépítést jelent. A piac hosszanti oldala melletti rész lesz munkaterület. A Gönczi Ferenc utcában is elkezdjük átépíteni a szennyvíz vezetéket, mely egyidős magával az utcával. Várhatóan még augusztusban ott is elkezdjük a munkát és az önkormányzattal együtt társaságunk törekedni fog arra, hogy a helyreállítás során ne csak az előírások szerinti félpályás útburkolást tudjuk megoldani, hanem a Gönczi, teljes szélességében megújuljon, még a tél beállta előtt.

A beszélgetés során Németh Gábor többször eljutott az ember és pénz kérdéséhez. Tudja, hogy az önkormányzat szeretne több pénzt elkülöníteni a város üzemeltetésére, sőt, az utak karbantartására szánt összeg idén például már érezhetően több volt az eddigieknél, de azt is tudja, hogy a lakosság által elvárt színvonalhoz minden tekintetben sokkal nagyobb anyagi erőforrások elkülönítésére lenne szükség és kiszámíthatóan. Ennek ellenére igyekeznek kiszolgálni a város lakóit, és folytatni az idén januárban elkezdett munkát, vagyis próbálnak jó gazdái lenni Oroszlánynak. (a szerk.)


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek