Pályázat
2016. April 15.

Esetmenedzser

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat pályázatot hirdet Esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű kinevezés napjától 2018.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - javaslatot tesz és kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét, - együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal - családgondozást és utógondozást végez, - gondozási-nevelési tervet valamint pénzfelhasználási tervet készít, - hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el, - segíti a gyermek családba való visszahelyezést

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Kiváló szintű empátia készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt KOVÁCS MÓNIKA nyújt, a 34/361-444/175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/36-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ESETMENEDZSER.

Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a bizottsági véleményezést követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2016. április 15.


Elérhetőségeink

 • Oroszlány Város Polgámesteri Hivatala
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek